media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

VEREJNÝ SÚBEH NA SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV NA ZVEĽADENIE MULTIKULTÚRNOSTI A MEDZINÁRODNOSTNEJ TOLERANCIE V AP VOJVODINE V ROKU 2020


Súbeh

Prihláška

10.11.2020