media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на територији АП Војводине

Примарни циљ:
Успостављање квалитетног и конкурентног модела образовања, који примењује наставни план и програм на модеран и међународно признат начин.
Опис пројекта:
Двојезичка настава подразумева извођење наставе појединих предмета на српском и енглеском језику, у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у припремном предшколском програму, у години пред полазак у основну школу, у основној школи и у средњој школи. Ученици изучавају градиво у истом обиму и према истим критеријумима као и остали који те предмете слушају само на српском језику. Главни циљ двојезичке наставе јесте пружање ученицима не само стручне компетенције – овладавање стручном терминологијом, у сваком појединачном програму, него и одличну језичку и комуникацијску компетенцију. Страни језик постаје средство за стицање језичких и нејезичких знања и вештина, а српски и енглески језик се не искључују, већ се допуњују. Осим обавезних и изборних предмета које прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, део наставе реализоваће се на енглеском језику најмање 30% од укупног фонда часова на годишњем нивоу, а највише 45%. Васпитачи и наставници би требало да имају знање енлеског језика најмање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира, као и адекватне методичке обуке за извођење билингвалне наставе.
Као резултат све већих захтева и потреба за комуникацијом на страном језику, као и за професионалном мобилности, последњих година су се отворила, у европским и светским образовним системима, бројна двојезичка одељења.
Финансирање:
Пројекат финансира Покрајинска влада, а буџетом за 2016. годину био је предвиђен износ од 4.800.000,00 динара за школе у пројекту.
Партнери на пројекту:
Британски савет у Београду, који организује обуке, семинаре и студијска путовања за учеснике у пројекту.

Списак установаПреузми
Брошура - Увођење двојезичке наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на територији Аутономне Покрајине Војводине Преузми
Brochure – Introducing English-Serbian Bilingual Education into the AP Vojvodina Educational System Преузми

Контакт:
Милица Гагић, тел: 021/487 4512, имејл: milica.gagic@vojvodina.gov.rs
Татјана Куран, тел: 021/487 4819, имејл: tatjana.kuran@vojvodina.gov.rs

Корисници финансијских средстава по конкурсу

29.03.2017