media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Позив основним и средњим школама у АП Војводини за учешће у пројектима

Обавештење основним и средњим школама на територији АП Војводине о програмима: Дани информатике у школама Војводине 2013. И Енергија је свуда око нас 2013. који имају за циљ да подстичу процес информатизације наставе у школама Војводине, популаришу нове технологије у наставним и ваннаставним активностима, односно да се ученици и наставници што више упознају са обновљивим или алтернативним изворима енергије, њеним рационалним коришћењем као и I екологије и управљањем отпадом и енергијом.
Органозатор и реализатор оба програма је Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад.

Допис
Текст програма

12.09.2013