media
SRBSKÁ REPUBLIKA
AUTONÓMNA POKRAJINA VOJVODINA

Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

Najnovšie správy, dokumenty
Správy »


Dokumenty »


Úradný vestník »
Kalendár základnej školy 2022/23
Kalendár strednej školy 2022/23
"Sekretariát bližší k školským laviciam"