media
REPUBLICA SERBIA
PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale

Cele mai noi ştiri, documente
Ştiri »
Buletinul oficial »
Calendarul şcolii elementare
Calendarul şcolii medii
"Secretariatul mai aproape de băncile şcolare"