media

Pretraga nadležnosti

Broj nadležnosti: 614

Nadležnost
Vrsta
Status
 
Ažuriranje sajta www.budzet.vojvodina.gov.rs izvorna izvršava se
Dabanje prethodne saglasnosi na odluku o prestankudužnosti direktora ustanove čije sedište se nalazi na teritoriji AP Vojvodine poverena izvršava se
Davanje saglasnosti korisnicima budžetskih sredstava APV za preuzimanje obaveza po ugovorima koji, zbog prirode rashoda zahtevaju plaćanje u više godina izvorna izvršava se
Davanje ili odbijanje saglasnosti na odluku o razrešenju direktora ustanove pre isteka mandata zbog povrede zakona poverena izvršava se
Davanje ili odbijanje saglasnosti na odluku o izboru direktora ustanove poverena izvršava se
Davanje ili odbijanje saglasnosti na odluku o izboru direktora ustanove srednjeg obrazovanja i vaspitanja poverena izvršava se
Davanje instrukcije za uplatu javnih prihoda budžetskim korisnicima koji pripadaju KRT-581 izvorna izvršava se
Davanje mišljenja (saglasnosti) na procenu finansijskih efekata nacrta/predloga akta izvorna izvršava se
Davanje mišljenja na predlog odluke o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika poverena izvršava se
Davanje mišljenja na statut i opšte akte Republičke agencije za prostorno planiranje i Inženjerske komore Srbije izvorna izvršava se
Davanje mišljenja o nacrtima prostornih i urbanističkih planova i obaveštavanje nadležnog organa ako plan nema propisanu sadržinu izvorna izvršava se
Davanje mišljenja prilikom odlučivanja o dodeli naziva primarijus za doktore medicine, doktore stomatologije i diplomirane farmaceute izvorna izvršava se
Davanje mišljenja u postupku donošenja nastavnih planova i programa u oblasti srednjeg obrazovanja izvorna izvršava se
Davanje mišljenja u postupku donošenja nastavnih planova i programa za osnovno obrazovanje izvorna izvršava se
Davanje mišljenja u postupku pribavljanja saglasnosti na molbu za zasnivanje radnog odnosa i ugovorno angažovanje lica van radnog odnosa izvorna izvršava se
Davanje mišljenja visokoškolskoj ustanovi na visinu školarine za narednu školsku godinu poverena izvršava se
Davanje mišljenje na Plan razvoja kadra u zdravstvu izvorna izvršava se
Davanje odobrenja na koji će način osnovna škola nadoknaditi propušten rad u slučaju da dođe do prekida obrazovno-vaspitnog rada poverena izvršava se
Davanje odobrenja na koji će način srednja škola nadoknaditi propušten rad u slučaju da dođe do prekida obrazovno-vaspitnog rada poverena izvršava se
Davanje odobrenja o načinu nadoknade propuštenog rada škole poverena izvršava se
Zapisi 1 do 20