media

Pretraga nadležnosti

Broj nadležnosti: 626

Nadležnost
Vrsta
Status
 
Ažuriranje sajta www.budzet.vojvodina.gov.rs izvorna izvršava se
Davanje saglasnosti direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava AP Vojvodine da preuzmu obaveze po osnovu ugovora koji se odnosi na kapitalne izdatke i zahteva plaćanja u više godina izvorna izvršava se
Davanje saglasnosti korisnicima budžetskih sredstava APV za preuzimanje obaveza po ugovorima koji, zbog prirode rashoda zahtevaju plaćanje u više godina izvorna izvršava se
Davanje ili odbijanje prethodne saglasnosti na odluku o izboru direktora ustanove osnovnog obrazovanja poverena izvršava se
Davanje ili odbijanje prethodne saglasnosti na odluku o izboru direktora ustanove srednjeg obrazovanja i vaspitanja poverena izvršava se
Davanje ili odbijanje prethodne saglasnosti na odluku o razrešenju direktora ustanove pre isteka mandata zbog povrede zakona poverena izvršava se
Davanje instrukcije za uplatu javnih prihoda budžetskim korisnicima koji pripadaju KRT-581 izvorna izvršava se
Davanje mišljenja (saglasnosti) na procenu finansijskih efekata nacrta/predloga akta izvorna izvršava se
Davanje mišljenja na predlog odluke o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika poverena izvršava se
Davanje mišljenja o nacrtima prostornih i urbanističkih planova i obaveštavanje nadležnog organa ako plan nema propisanu sadržinu izvorna izvršava se
Davanje mišljenja prilikom odlučivanja o dodeli naziva primarijus za doktore dentalne medicine, magistre farmacije i magiste farmacije-medicinske biohemičare izvorna izvršava se
Davanje mišljenja u postupku donošenja nastavnih planova i programa u oblasti srednjeg obrazovanja izvorna izvršava se
Davanje mišljenja u postupku donošenja nastavnih planova i programa za osnovno obrazovanje izvorna izvršava se
Davanje mišljenja u postupku pribavljanja saglasnosti na molbu za zasnivanje radnog odnosa i ugovorno angažovanje lica van radnog odnosa izvorna izvršava se
Davanje mišljenje na Plan razvoja kadra u zdravstvu izvorna izvršava se
Davanje odnosno odbijanje prethodne saglasnosti u postupku imenovanja direktora obrazovno-vaspitne ustanove poverena izvršava se
Davanje odobrenja na koji će način osnovna škola nadoknaditi propušten rad u slučaju da dođe do prekida obrazovno-vaspitnog rada poverena izvršava se
Davanje odobrenja na koji će način srednja škola nadoknaditi propušten rad u slučaju da dođe do prekida obrazovno-vaspitnog rada poverena izvršava se
Davanje odobrenja o načinu nadoknade propuštenog rada škole poverena izvršava se
Davanje odobrenja za promene u aproprijacijama u toku godine, preusmeravanjem izvorna izvršava se
Zapisi 1 do 20