media

Претрага надлежности

Број надлежности: 626

Надлежност
Врста
Статус
 
Вршење инспекцијског надзора у области државних путева поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области електронских комуникација поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области железничког саобраћаја поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите ауторских и сродних права и предузимање мере против пиратерије у области интелектуалне својине поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите ваздуха поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите вода поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите животне средине поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите од буке поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите од нејонизујућег зрачења поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите природе поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите становништва од заразних болести поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите становништва од изложености дуванском диму поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области здравствене исправности воде за пиће и квалитета воде за купање поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области изградње објеката и надзор над радом градских и општинских грађевинских инспектора поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области кинематографије поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области одрживог коришћења рибљег фонда поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области предмета опште употребе намењених за људску употребу поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области просторног планирања и урбанизма поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области речног саобраћаја поверена извршава се
Записи 41 до 60