Page-1
Одељење за преводилачке послове Одељење за остваривање права
националних мањина -... Одсек за материјално-финансијске послове Одељење за материјално-финансијске
послове за област обоззовања Одсек за информатичкв послове и развој пројеката еУправе Одељење за испите Одсек за прописе Одељење за прописе и послове управе Одељење за инспекцијски надзор у области образовања Одсек за образовање Одељење за област образовања и
правне послове у области... Одељење за заједничке послове Сектор за националне  мањине-националне
заједнице и... Сектор за материјално – финансијске послове Сектор за управу Сектор за прописе Сектор за образовање Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и...