media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Покраїнски антикорупцийни план

Упутство о способе роботи прекладательох и лекторох у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци (pdf) Преузми
Упутство о способе роботи прекладательох и лекторох у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци (doc) Преузми

Правилнїк о поступку за пририхтованє, поставянє и ажурованє змистох на веб-презентациї Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци (pdf) Преузми
Правилнїк о поступку за пририхтованє, поставянє и ажурованє змистох на веб-презентациї Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци (docx) Преузми

Правилнїк о административних процедурох и запровадзованю поступку їх контроли у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци (pdf) Преузми
Правилнїк о административних процедурох и запровадзованю поступку їх контроли у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци (docx) Преузми

Правилнїк о поступаню по приявох и притужбох на роботу занятих у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – националней заєднїци (pdf) Преузми
Правилнїк о поступаню по приявох и притужбох на роботу занятих у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – националней заєднїци (doc) Преузми

Правилнїк о поступку нукашнього алармованя у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци (pdf) Превежнї
Правилнїк о дополнєню Правилнїка о поступку нукашнього алармованя у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци (pdf) Превежнї
Правилнїк о дополнєню Правилнїка о поступку нукашнього алармованя у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци (docx) Превежнї

16.12.2019