media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о уговору - Јавна набавка услуге штампања обликована по партијама Партија 1 – услуга штампања „Службеног листа АПВ“ и Партија 2 – услуга штампања Регистра прописа за 2019. годину - Одлука о додели уговора

07.04.2020

Рок за подношење понуда је 3. април 2020. године до 11...
Цела вест