media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка добара – интерактивне табле са пројектором - Одлука о додели уговора

Рок за подношење понуда је 17. март 2020. године до 11 часова.

Позив
Конкурсна документација

Одговор на додатне информације или појашњења бр.1 у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЈНОП 1-ЗН/2020

I ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЈНОП 1-ЗН/2020

Одговор на додатне информације или појашњења бр. 2 у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЈНОП 1-ЗН/2020

Одговор на додатне информације или појашњења бр. 3 у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЈНОП 1-ЗН/2020

Одговор на додатне информације или појашњења бр. 4 у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЈНОП 1-ЗН/2020

Одлука о додели уговора

18.03.2020