media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Bezplatná právna pomoc

Podľa článku 26 Zákona o bezplatnej právnej pomoci (Úradný vestník RS č. 87/18) v rámci bezplatnej právnej pomoci náčelníci oddelenia v Pokrajinskom sekretariáte vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, ktorí poskytujú všeobecné právne informácie z príslušnosti oddelenia sú:

- Danica Lučićová, náčelníčka Oddelenia pre oblasť vzdelávania a právne úkony v oblasti vzdelávania (021/487-4451), E-mail: danica.lucic@vojvodina.gov.rs)
- Slobodanka Stankovićová Davidovová, náčelníčka Oddelenia pre skúšky (licencie pre prácu učiteľov, vychovávateľov a odborných asistentov; licencie riaditeľov vzdelávacích ustanovizní, odborná skúška; pre tajomníkov vzdelávacích ustanovizní, súdna skúška, súdni tlmočníci, štátna odborná skúška, jazyková skúška) (021/487-4226, E-mail: slobodanka.stankovic@vojvodina.gov.rs)
- Dijana Katona, náčelníčka Oddelenia pre predpisy a úkony správy (v súvislosti s udeľovaním súhlasu k pečiatkam, používaniu erbu APV a názvu Vojvodina,(021/487-4427, E-mail: dijana.katona@vojvodina.gov.rs)
- Szilvia Pálfi, samostatná poradkyňa, náčelníčka oddelenia, kancelária č. 69/1. poschodie (021- 487 4895, e-mail: silvia.palfi@vojvodina.gov.rs)
- Valerija Glišićová-Kesegová, náčelníčka Oddelenia pre hmotno-finančné úkony v oblasti vzdelávania (021/487-4262), E-mail: valerija.glisic@vojvodina.gov.rs)
- Csába Varga, náčelník Oddelenia pre hmotno finančné úkony (021/487-4681, caba.varga@vojvodina.gov.rs)
- Vesna Rašetićová, náčelníčka Oddelenia pre spoločné úkony (021/487-4396, E-mail: vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs)
-Miloš Zubac, náčelník Oddelenia pre úkony lektorovania a prekladania (021/487-4746, E-mail: milos.zubac@vojvodina.gov.rs)

08.08.2022