media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Безплатна правна потримовка

На основи члена 26. Закона о безплатней правней помоци („Службени глашнїк РС“ число 87/18), у рамикох безплатней правней потримовки, началнїки оддзелєня у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци хтори даваю общи правни информациї зоз компентенциї оддзелєня тоти:

- Даница Лучич, началнїк оддзелєня за обласц образованя и правни роботи у обласци образованя (021/487-4451, e-mail: danica.lucic@vojvodina.gov.rs)
- Слободанка Станкович Давидов, началнїк оддзелєня за испити (лиценци за роботу наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох, лиценци за директорох образовних установох, фахови испит за секретарох образованих установох, првосудни испит, судски толмаче, державни фахови испит, язични испити) (021/487-4226, e-mail: slobodanka.stankovic@vojvodina.gov.rs)
- Дияна Катона, началнїк оддзелєня за предписаня и роботи управи (у вязи зоз даваньом согласносци на печаци, хаснованє герба АПВ и мена „Войводина“, (021/487-4427, e-mail: dijana.katona@vojvodina.gov.rs)
- Силвиа Палфи, самостойни совитнїк, началнїк оддзелєня, канцелария ч. 69/1. поверх (021- 487 4895, email: silvia.palfi@vojvodina.gov.rs)
- Валерия Глишич Кесеґ, началнїк оддзелєня за материялно финансийни роботи у обласци образованя (021/487-4262, e-mail: valerija.glisic@vojvodina.gov.rs)
- Чаба Варґа, началнїк оддзелєня за материялно финансийни роботи (021/487-4681, caba.varga@vojvodina.gov.rs)
- Весна Рашетич, началнїк оддзелєня за заєднїцки роботи (021/487-4396, e-mail: vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs)
- Mилош Зубац, началнїк оддзелєня за лекторованє и роботи прекладаня (021/487-4746, e-mail: milos.zubac@vojvodina.gov.rs)

08.08.2022