media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Informacije od javnog značaja

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja kojim raspolaže Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.
Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, ustanovlјen je institut Poverenika za informacije od javnog značaja, kao samostalnog državnog organa, koji je nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.
Svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna, kao i da mu se učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.
Postupak za pristup informacijama od javnog značaja započinje na osnovu usmenog ili pismenog zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtevi za ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja mogu dostaviti putem poštanske službe na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16 ili predati neposredno na pisarnici, Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja za oblast uprave i nacionalnih zajednica je:
Vesna Rašetić, kontakt: 021/487-43-96; vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs


Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja za oblast obrazovanja je:
Danijela Kostić, kontakt: 021/487-44-01; danijela.kostic@vojvodina.gov.rs


Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, saglasno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, omogućava tražiocu informaciju uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.
Informacija od javnog značaja, u smislu ovog zakona, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.
Sekretarijat neće omogućiti ostvarivanje na pristup informacijama od javnog značaja ukoliko su ispunjeni uslovi iz čl. 9, 10. i 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ukoliko se tražena informacija od javnog značaja može izdvojiti od ostalih informacija u dokumentu u koje Sekretarijat nije dužan tražiocu da omogući uvid, organ vlasti omogućiće tražiocu uvid u deo dokumenta koji sadrži samo izdvojenu informaciju i obavestiće ga da ostala sadržina dokumenta nije dostupna.

Sekretarijat neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako tražilac zloupotreblјava prava na pristup informacijama od javnog značaja, naročito ako je traženje nerazumno, često, kada se ponavlјa zahtev za istim ili već dobijenim informacijama ili kada se traži preveliki broj informacija.
Takođe, neće se tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija lično odnosi, osim:
1) ako je lice na to pristalo;
2) ako se radi o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost, a naročito ako se radi o nosiocu državne i političke funkcije i ako je informacija važna s obzirom na funkciju koju to lice vrši i
3) ako se radi o licu koje je svojim ponašanjem, naročito u vezi sa privatnim životom, dalo povoda za traženje informacije.

Potrebni dokumenti
1. Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja
2. Žalba kada Sekretarijat nije postupio u celosti po zahtevu tražioca u zakonskom roku

08.01.2021