media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Термини правосудного испиту


Обвисценє – виновне право
Обвисценє – обласц вивершеня и обезпеченя

Юнийски испитни термин 2024. рок

1. Часц испиту у писаней форми
(сала ч. 1 Скупштини АП Войводини)
Виновне право – 3. юний 2024. року на 10 годзин.
Гражданске право – 4. юний 2024. року на 10 годзин.

2. Усна часц испиту
(Апелацийни суд у Новим Садзе, ул. Сутєска ч. 3)
Термини усней часци испиту Превежнї

Од марцового испитного термину 2022. року допущене присуство явносци на часци испиту у усней форми. Число заинтересованих особох огранїчене, з оглядом на велькосц салох у хторих ше испит отримує.
Присуство на испиту треба же би ше приявело прейґ мейлу на адресу: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs.

19.06.2024