media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Anyagi és Pénzügyi Teendők Főosztálya

Az Anyagi és Pénzügyi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) végzi a Titkárság számára az anyagi és pénzügyeket és az ezzel kapcsolatos tanulmányi-analitikai, dokumentációs és statisztikai-nyilvántartási teendőket az iskoláskor előtti, általános és középiskolai oktatás és a diákjólét területén, valamint az emberi és kisebbségi jogok védelmének és előmozdításának, a nemzetek közötti tolerancia megőrzésének és ápolásának, továbbá a Tartományban a nyelvek és írások hivatalos használatának területén. A Főosztály végzi a Titkárság közvetett felhasználói számára az anyagi és pénzügyeket. A Főosztály keretén belül kidolgozzák a Titkárság költségvetésének és a Titkárság éves, valamint negyedéves pénzügyi tervének javaslatait; kidolgozzák a vállalt pénzügyi kötelezettségek realizálásához szükséges dokumentációt, valamint a Titkárság pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló időszakos és éves jelentéseket. A Főosztály végzi a Titkárság számára a közbeszerzés területéről való teendőket is: elkészíti a folyó költségvetési év közbeszerzési tervét és kidolgozza a Közbeszerzési Igazgatóság időszakos és éves jelentéseit.
A Főosztály keretében történik a Tartomány területén levő oktatási intézmények létesítményei és felszerelései állapotának tanulmányozása és figyelemmel kísérése, a Titkárság tevékenységi körébe tartozó területeken a javítások, a beruházási karbantartás és beruházások realizálása szükségességének és feltételeinek megállapítása, illetve az oktatási létesítmények folyó karbantartási terveinek és a jövőbeli befektetéseinek kidolgozása és megvalósítása.
A Főosztály keretében történik az anyagi és pénzügyi gazdálkodást, valamint a kincstári gazdálkodást szabályozó törvények és más jogszabályok alkalmazásának figyelemmel kísérése, az eszközöknek a költségvetési eszközfelhasználók általi rendeltetésszerű, törvényes és ésszerű felhasználásának ellenőrzése.
A Főosztály munkavállalói közvetlen együttműködést valósítanak meg a tartományi reszort szervekkel és szolgálatokkal a pénzügyi kötelezettség átvállalásának és realizálásának kérdésében, a Főosztály tevékenységi körébe tartozó teendők ellátása során együttműködnek a köztársasági szervekkel, a tartományi közigazgatási szervekkel és a helyi önkormányzati egységekkel.
Az Anyagi és Pénzügyi Főosztályon belüli szűkebb egységek a következők: Anyagi-Pénzügyi Tagozat az oktatás területén és az Anyagi-Pénzügyi Ügyosztály.

11.04.2017