media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Шест нових конкурса из области образовања и права мањина


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је данас шест нових конкурса, два из области образовања и четири из области остваривања права националних мањина – националних заједница. Путем ових конкурса, укупно се додељује 267,7 милиона динара, распоређених на следећи начин:

1. 180 милиона динара за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање образовно-васпитних установа (121 милион за основне школе, 40 милиона за средње школе, 7,5 милиона за домове ученика и 11,5 милиона за предшколске установе);
2. 30 милиона динара за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања (20 милиона – на нивоу основног образовања и васпитања и 10 милиона – на нивоу средњег образовања и васпитања);
3. 33 милиона динара за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређивање права националних мањина – националних заједница у АП Војводини;
4. 14 милиона динара за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини;
5. 10 милиона динара за Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница;
6. 700 хиљада динара за суфинанисирање потпројекта „Мултикултурализам на клик”.

Рок за подношење пријава под тачкама 1. и 2. јесте 17. март, док је за конкурсе под тачкама од 3. до 6. рок аплицирања 10. март 2023. године.

Пријаве с потребном документацијом достављају се лично у писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе) или поштом на следећу адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице,
с назнаком назива конкурса/програма и пројекта.
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Образац упитника с прилозима може се преузети од данас ‒ 22. фебруара 2023. године, на сајту поменутог секретаријата: www.puma.vojvodina.gov.rs .

Позивамо све потенцијалне кориснике да се пријаве.

Више информација о условима конкурисања можете такође наћи на нашем сајту, у одељку под називом Конкурси, као и путем следећих бројева телефона.

• За конкурсе из области образовања под тачком 1. и 2.:
021/487 46 14;
021/487 40 36;
021/487 43 36.

• За конкурсе из области националних мањина – националних заједница под тачком 3.:
021/487 46 08.

• За конкурсе из области националних мањина – националних заједница под тачком 4.:
021/487 46 04.

• За конкурсе из области националних мањина – националних заједница под тачком 5.:
021/487 46 77.

• За конкурсе из области националних мањина – националних заједница под тачком 6.:
021/487 46 07.

22.02.2023