media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини

Пројекат „Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини”, покренуо је школске 2007/2008. године тадашњи покрајински секретаријат за образовање и културу. Партнери на Пројекту били су Савет за интеграцију Рома у АП Војводини, Удружење ромских студената, Унија ромских студената и Војвођански ромски центар за демократију.
Основни циљ Пројекта био је повећање броја ученика ромске националности, који уписују и завршавају редовне средње школе на територији АП Војводине. Посебан акценат био је на повећању броја ученика који се уписују на четворогодишње образовне профиле, као и побољшавање њиховог општег успеха током средњошколског образовања, посебно оних ученика који потичу из социјално, материјално и образовно угрожених породица.
Укупна средства за реализацију овог пројекта износила су 219.741.606,00 динара.
У првом периоду реализације Пројекта укупна средства износила су 1.148.826 евра, односно 132.114.990,00 динара (1 евро = 115,00 динара), од тога је Фонд за образовање Рома (Рома Едуцатион Фунд – РЕФ) обезбедио средства у износу од 850.408 евра, односно 97.796.920,00 динара, а учешће Секретаријата износило је 298.418 евра, односно 34.318.070,00 динара.
У другом периоду реализације укупна средства износила су 1.043.174 америчких долара, односно 87.626.616,00 динара (1 амерички долар = 84,00 динара) и њих је обезбедио Фонд/Фондација за отворено друштво – Ургентни фонд, Београд.
Трајање Пројекта је продужено и на школску 2013/2014. годину у сарадњи са донатором, односно Фондом за образовање Рома у Будимпешти, због реализације преосталих средстава у укупном износу од 29.644,23 евра, односно 3.341.500,00 динара (1 евро = 115,00 динара).
Пројектом су обезбеђена средства за стипендије, средства за једнократну помоћ за набавку школског прибора на почетку сваке школске године, средства за регресирање укупних путних трошкова или дела тих трошкова ученицима који не станују у месту школовања, накнаде за сталну менторску помоћ наставника/ментора и друге пратеће пројектне активности (као што су, између осталих, наградна екскурзија за најуспешније стипендисте, награда у виду лаптопова за ученике који су средњошколско образовање завршили са општим успехом 5,00, летњи камп за девојчице, курсеви страног језика, школарина за ученике који су након трогодишњег образовања желели да заврше и четврту годину средње школе, посете Универзитету у Новом Саду и појединим високим школама струковних студија ради упознавања са условима и могућностима уписа и наставка школовања, едукација наставника ментора о менторском раду и др.).
Пројектом су обезбеђена средства за доделу укупно 1.643 стипендије, током седам година трајања пројекта.
Посебно истичемо податак о укључивању већег броја ромских девојчица у Пројекат, током свих седам година. Од свих стипендиста, 55,01% биле су девојчице, а 44,99% дечаци.
Стипендирање и менторски рад су се показали као ефикасна компензација економских баријера ученика Рома према образовању, као и обезбеђивање неопходне подршке, коју родитељи нису увек могли да пруже.
Како код нас систем менторства није постојао до сада, Пројекат је пружио могућност да се испита потреба и ефекат увођења ове врсте подршке ученицима средњих школа.
Пројекат је обезбедио укључивање различитих актера на различитим нивоима његове реализације. Самим тим пројекат је постао препознатљив што је користило појединцима и целој заједници.
Овај пројекат реализован је у још неколико земаља у региону, а донатори су га оценили као најквалитетније реализован пројекат.
Остварени резултати у образовању ромске деце, као и успешна реализација пројекта „Инклузија деце ромске националности у средњим школама у Аутономној покрајини Војводини” били су предуслов да Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, након одлуке да преузме и настави реализацију Пројекта, реализује га и на државном нивоу.
На овај начин Покрајинска влада, конкретним активностима, још једном је показала спремност да утиче на то да се успори сиромашење припадника ромске популације и да унапреди њихов положај.

Извештај

21.01.2015