media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Učenički standard u AP Vojvodini

Ustanove učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine
Oblast učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine regulisana je Zakonom o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj: 18/2010, 55/2013, 27/2018 - dr. Zakon i 10/2019), Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS”, broj: 99/2009 i 67/2012 – odluka US), Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata („Službeni glasnik RS”, broj: 36/2019), Pravilnikom o programu vaspitnog rada u domovima učenika srednjih škola („Službeni glasnik RS”, broj: 20/97), Odlukom o načinu rada domova učenika i srednjih škola sa domom učenika sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 10/2003 i 8/2006) i Pravilnikom o načinu i postupku raspodele mesta u domovima učenika i srednjim školama sa domom učenika sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine („Službeni list APV”, br. 13/2003 i 19/2007).

Učenički standard podrazumeva:
• domove učenika;
• smeštaj i ishranu učenika srednjih škola u učeničkim domovima;
• kredite i stipendije za učenike srednjih škola;
• regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola.

Domovi učenika u AP Vojvodini
Na teritoriji AP Vojvodine nalazi se trinaest domova za smeštaj i ishranu učenika srednjih škola. Kao ustanove učeničkog standarda registrovano je osam domova: dva u Novom Sadu, po jedan u Subotici, Somboru, Vršcu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi i Zrenjaninu.
Ostali domovi učenika su u okviru srednjih škola i funkcionišu kao uslužne delatnosti škole, a direktori srednjih škola su ujedno i direktori domova učenika (Tehnička škola sa domom učenika – Apatin, Poljoprivredna škola sa domom učenika – Futog, Gimnazija sa domom učenika „Petro Kuzmjak” – Ruski Krstur, Gimnazija „Jan Kolar” sa domom učenika – Bački Petrovac i Gimnazija za talentovane učenike „Boljai” u Senti).
Domovi učenika pri srednjim školama koriste se uglavnom za smeštaj učenika srednjih škola pri kojima postoje.

Domovi učenika srednjih škola koja se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

Smeštaj i ishrana učenika srednjih škola u učeničkim domovima
Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi za smeštaj i ishranu učenika imaju redovni učenici srednjih škola, na osnovu konkursa.
Ministarstvo prosvete Republike Srbije, najkasnije tri meseca pre početka školske godine raspisuje, konkurs za prijem učenika u domove učenika. U konkursu se oglašavaju uslovi prijema, broj raspoloživih mesta, potrebni dokumenti i rokovi za prijavljivanje na konkurs.

Krediti i stipendije za učenike srednjih škola
Pravo na učenički kredit imaju redovni učenici srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja, na osnovu konkursa Ministarstva prosvete.
Pravo na učenički kredit ostvaruje se u mesečnom novčanom iznosu koji odgovara polovini visine učešće učenika u ceni smeštaja i ishrane u domu učenika.
Utvrđeni iznos kredita isplaćuje se roditelju, odnosno staratelju, uz obavezu vraćanja kredita s kamatom, u skladu sa uslovima utvrđenim konkursom.
Ministarstvo prosvete najkasnije tri meseca pre početka školske godine, raspisuje konkurs.
Konkursom se oglašavaju uslovi za dodelu kredita, broj korisnika, visina kredita, potrebni dokumenti i rokovi za prijavljivanje na konkurs.
Kredit može dobiti redovan učenik čiji roditelji, odnosno staratelji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i koji imaju zaključen ugovor s privrednim društvom ili ustanovom o korišćenju kredita za školovanje učenika za neko od deficitarnih zanimanja obuhvaćenih listom deficitarnih zanimanja, odnosno navedenih u aktuelnom Pregledu, ili profila zanimanja za kojima potrebe nisu potpuno zadovoljene sa evidencije nezaposlenih lica trećeg stepena stručne spreme, koju sačinjava Nacionalna služba za zapošljavanje, ukoliko ispunjavaju ostale uslove, u skladu sa zakonom.
Pravo na učeničku stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola koji postignu odlični uspeh tokom školovanja, na osnovu konkursa. Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja.
Konkurs Ministarstva prosvete raspisuje se najkasnije tri meseca pre početka školske godine.
Konkursom se oglašavaju uslovi za dodelu stipendije, broj stipendista, visina stipendije, potrebni dokumenti i rokovi za prijavljivanje na konkurs. Redosled učenika za dodelu stipendije utvrđuje se na osnovu uspeha učenika u prethodnom školovanju i na osnovu prihoda porodice učenika.

Regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice vrši regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola s teritorije AP Vojvodine na osnovu Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS”, br. 99/2009 i 67/12-US RS), Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV”, broj: 66/2020), Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srenjdeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u autonomnnoj pokrajini Vojvodini („Sl- list APV“, br: 14/2015 i 10/2017), Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, broj: 37/2014, 54/2014- dr. odluka, 37/2016, 29/ 2017, 24/2019 i 66/2020) i Pravilnika o načinu primene utvrđenih kriterijuma za regresiranje prevoza učenika srednjih škola koji se nalazi na internet strani Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice prenosi sredstva za regresiranje prevoza učenika srednjih škola opštinama i gradovima, koji, na osnovu svojih kriterijuma, raspoređuju sredstava krajnjim korisnicima, učenicima-putnicima sa svoje teritorije (gotovinske isplate ili prenos sredstava prevozniku).
Pravo na regresiran prevoz imaju učenici srednjih škola s teritorije AP Vojvodine, kojima je prebivalište na području opštine s teritorije AP Vojvodine i svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta ustanove obrazovanja.

Za bliža obaveštenja zainteresovani učenici-putnici mogu se obratiti nadležnim organima u svojim opštinama.

11.09.2023