media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Честитка поводом Светског дана културне разноликости за дијалог и развој


Општом декларацијом о културној разноликости, државе света су признале културну разноликост као једну заједничку вредност, с циљем да се у свим срединама и сваком друштву поштује и промовише културна разноликост, с обзиром да таква разноликост, толеранција, дијалог и поштовање различитости чине темељне вредности модерног друштва, без којих ниједна заједница не може да опстане, нити може да напредује.

Од 2002. године, за Светски дан културне разноликости за дијалог и развој проглашен је 21. мај.

Аутономна покрајина Војводина јесте подручје где многобројне националне заједнице вековима и свакодневно користе своја права и где се негује дух уважавања културне различитости и дијалога. У таквој атмосфери, дијалог и сарадња су неминовни и на завидном су нивоу, те представљају основу за даљи културни и целокупни друштвени развој покрајине. У том смислу, Покрајински органи се доследно баве унапређивањем и заштитом културне разноликости свих заједница које живе у покрајини. То управо доказују и рад и активности покрајинских органа који током целе године – јавним конкурсима, јавним огласима, програмима, пројектима и позивима – промовишу развој културне шароликости, друштвеног дијалога, мултикултуралности и интеркултуралности покрајине. Тиме се потврђује освешћеност у обележавању културолошких разноликости, неговању међусобног разумевања, толеранције и хармоније међу различитим заједницама који живе у Аутономној покрајини Војводини.

Свесни чињенице да је културна разноликост и дијалог представља предуслов даљег друштвеног развоја, утемељеног на суживоту, међусобном поштовању, разумевању и прихватању, са искреним уверењем да ћемо и у будућности наставити да поштујемо и негујемо ове вредности, честитам свима Светски дан културне разноликости за дијалог и развој.

Покрајински секретар
Ótott Róbert
(Роберт Отот)

21.05.2024