media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor za upravu

Poslovi iz delokruga Sektora za upravu obavljaju se unutar dve uže organizacione jedinice:
• Odeljenje za ispite
• Odsek za informatičke poslove, poslove uprave i razvoj projekata eUprave

U Odeljenju za ispite obavljaju se poslovi organizovanja i sprovođenja pravosudnog ispita, državnih stručnih ispita, ispita provere znanja stranog jezika i jezika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi u organima APV (jezički ispit za rad u organima uprave), ispita za licencu nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, ispita za licencu za direktore ustanove obrazovanja i vaspitanja i ispita za licencu za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja, kao i poslovi u vezi sa stalnim sudskim tumačima.

Pravosudni ispit
Sudski tumači
Državni stručni ispit
Jezički ispit za rad u organima uprave
Ispit za licencu nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Ispit za licencu za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja
Ispit za licencu za direktore ustanove obrazovanja i vaspitanja

U Odseku za informatičke poslove, poslove uprave i razvoj projekata eUprave obavljaju se informatički i administrativni poslovi planiranja i primene informaciono-komunikacionih tehnologija u radu Sekretarijata.
Odsek za informatičke poslove i razvoj projekata eUprave obavlja poslove planiranja, izrade i uvođenja novih sistema u rad Sekretarijata s ciljem modernizacije i unapređivanja rada, učestvuje u predlaganju, izradi i realizaciji strateških planova primene informaciono-komunikacionih tehnologija i aktivno učestvuje u razvoju i realizaciji projekata eUprave na pokrajinskom nivou. Izrađuje i ažurira zvaničnu veb-prezentaciju Sekretarijata, bavi sa razvojem i održavanjem manjih aplikacija za potrebe Sekretarijata.

24.01.2024