media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Bírósági tolmácsok

Bírósági tolmácsok/fordítók


A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság hatáskörébe tartozik az állandó bírósági fordítók kinevezésére, felmentésére és a jegyzék vezetésére Vajdaság AT területén lévő felsőbíróságok körzetében.

Az állandó bírósági tolmácsok utáni szükséglet felbecsülése során a Vajdaság Autonóm Tartomány területén levő felsőbíróságok elnökei javaslatot terjesztenek elő az állandó bírósági tolmácsok – állandó bírósági fordítók, valamint a vakok, süketek és némák jelnyelvére állandó bírósági tolmácsok kinevezésére vonatkozó hirdetés kiírására.

Hirdetés kiírására vonatkozó kérelem (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

A benyújtott kérelmek alapján, legalább egyszer évente (szeptember/december) közzéteszik az állandó bírósági tolmácsok/állandó bírósági fordítók és a vakok, süketek és némák jelnyelvére állandó bírósági tolmácsok kinevezésére vonatkozó hirdetést Vajdaság AT Hivatalos Lapjában, Vajdaság Autonóm Tartományban lévő nyomtatott média egyikében és a jelen honlapon.

A jelölt felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és eleget tesz az állami hivatalnok foglalkoztatásához szükséges, törvényben megállapított feltételeknek, Vajdaság AT területén lévő lakcímmel, és aki eleget tesz az alábbi feltételeknek:
1) a meghatározott idegen nyelvre vonatkozó megfelelő felsőfokú oktatási képzettséggel rendelkezik, vagy pedig teljes körű nyelvtudással a nyelvre, amelyről, és amelyre szóban vagy írásban fordít
2) a jogi terminológia ismerete azon a nyelven, amelyről, és amelyre fordít
3) legalább öt év tapasztalat a fordításban.

Kérelem állandó bírósági fordítók/ vakok, siketek és némák állandó jelnyelvi bírósági tolmácsainak kinevezésére meghirdetett hirdetményre

A hirdetésre való bejelentkező laphoz a jelölt mellékeli a hirdetés szövegében felsorolt általános és külön feltételek teljesítésére vonatkozó eredeti okmányt vagy hitelesített másolatát.

A jelöltek a bejelentkező lapot posta útján küldhetik, vagy átadhatják közvetlenül az irattár befogadó irodájában. A hirdetésre való bejelentkező lap benyújtására valamennyi jelölt köztársasági adminisztratív illetéket köteles fizetni 900,00 dinár összegben.

A köztársasági adminisztratív illeték befizetésére vonatkozó utalvány

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megszervezi azon jelöltek számára a tudáspróbát, akik Vajdaság AT területén laknak, s ennek értelmében a tartományi titkár bizottságokat alakít az alábbiak ellenőrzésére:

1) a jelölt, akinek nincs meg a meghatározott nyelvre vonatkozó megfelelő felsőfokú iskolai végzettsége rendelkezik-e teljes körű nyelvtudással a nyelvre, amelyről, és amelyre szóban vagy írásban fordít
2) ismeri-e a jelölt a jogi terminológiát a nyelven, amelyről, és amelyre fordít.

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A jelölteket, akik nyelvtudás próbán vesznek részt, értesíteni kell a vizsga időpontjáról, valamint a vizsgázás utáni térítésről.

A nyelvtudás próba költségeinek megtérítésére vonatkozó utalvány

A hirdetés szerinti eljárás lebonyolítását követően, a tartományi titkár végzéssel nevezi ki az állandó bírósági fordítókat és bírósági tolmácsokat a vakok, süketek és némák jelnyelvén.

Vajdaság AT területén a felsőbíróságokra kinevezett bírósági fordítók névjegyzéke tartalmazza az adatokat (a fordító családi nevét, egyik szülője nevét, utónevét; foglalkozását, címét és telefonszámát, a kinevezéséről szóló végzés számát és keltezését, a nyelvet, amelyre kinevezése szól, az eskütétel időpontját és helyét, a fordító felmentéséről szóló végzés számát és keltezését), melyek változásáról a kinevezett bírósági fordító/tolmács köteles tájékoztatni a jelen tartományi titkárságot, a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül.

Kérelem az adatok beírására/módosítására

A bírósági fordítók névjegyzékébe való bejegyzésre és módosítására köztársasági adminisztratív illetéket kell fizetni 1.000,00 dinár összegben.

A névjegyzékbe való adatok bejegyzése/módosítása költségeinek befizetésére vonatkozó utalvány

A fordító munkáját azon felsőbíróság elnöke ellenőrzi, amelyre a fordító-tolmács ki van nevezve.

A fordítót az alábbi esetekben mentik fel: ha azt maga kéri, ha megállapítás nyer, hogy a kinevezésre vonatkozó feltételek megszűntek, ha olyan bűncselekményért ítélték el, amely a fordítói teendők ellátására méltatlanná vagy alkalmatlanná teszi, ha a bírósági határozat alapján cselekvőképtelenné nyilvánították, és ha rendetlenül vagy szakszerűtlenül látja el fordítói teendőit.

További információk kaphatók:
Jukić-Mandić Ankicánál - Az Állandó Bírósági Fordítók Tudását Leellenőrző Bizottság helyettes titkáránál
I/68. számú iroda, telefonszám: 021/487-4213
E-mail: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

Jovana Mitrovićhoz
I/68. számú iroda, telefonszám: 021/487 4552
e-mail: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Szabályzat az állandó bírósági tolmácsokról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 35/2010., 80/2016. és 7/2017. szám) (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

Hivatalos nyilvántartások

27.03.2023