media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Програм „Активна школа”

Програм „Активне школе” преузима приступ школа које промовишу здравље (Health Promoting Schools), као и постојећа искуства у свету, с циљем подстицања и оснаживања целе школе да, у сарадњи с родитељима и локалном заједницом, промовише физичку активност и благостање у својој школској заједници.
„Активне школе” обезбеђују квалитетно физичко васпитање и широк избор ваннаставних спортских активности, тако да сви ученици, без обзира на пол, узраст, способности, интересовања и друге разлике, могу да вежбају, друже се и уживају у физичкој активности.

По чему су „Активне школе” посебне?
„Активне школе” представљају најповољнији оквир за подстицање ширег укључивања деце у физичку активност и спорт, јер су то школе које достижу високе стандарде у неколико важних аспеката функционисања школе:
- нуде квалитетније физичко васпитање за све ученике;
- имају богатију и квалитетнију понуду ваннаставних активности из ове области;
- чвршће су повезане с родитељима и локалном заједницом (нпр. сарадња са спортским клубовима и спортским стручњацима, коришћење материјалних ресурса у заједници и сл.);
- имају побољшање материјалних ресурса за физичко васпитање и спорт у школи;
- обезбеђују подршку професионалном развоју наставника физичког васпитања.

Како се укључити у програм „Активне школе”?
Све основне школе у Војводини имају право аплицирања за програм „Активне школе”. Након регистровања, школе приступају акредитационој процедури, чији је исход добијање сертификата „Активна школа”. Акредитационо тело формирано је на нивоу интерресорне сарадње: Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, Института за јавно здравље Војводине и Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.
Програм има посебан сајт www.aktivneskolevojvodine.rs с пратећим ресурсима важним за имплементацију програма (материјали за наставнике, родитеље, ученике, корисни линкови и сл.), са он-лине регистрацијом, е-билтеном, подацима о школама укљученим у програм и др. Током акредитације, користиће се инструмент самовредновања, фокусиран на седам целина (модула):
• Школске политике у вези с физичком активношћу;
• Физичко васпитање;
• Ваннаставне активности;
• Материјални ресурси;
• Сарадња с родитељима и локалном заједницом;
• Професионални развој и подстицање физичке активности особља;
• Евалуација.
Акредитација важи наредне три године. Сертификат „Активна школа” за родитеље, наставнике, ученике и локалну заједницу, представља ознаку квалитета и посвећености школе здравом одрастању, школском постигнућу и благостању ученика.

Програм „Активне школе”предвиђен је Стратегијом развоја школског спорта у АП Војводини за период од 2013. до 2017. године и финансира се из буџетских средстава Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Савеза за школски спорт.

Контакт:
Татјана Куран,
саветник за образовање и васпитање и ученички стандард
тел: 021/487-4819, имејл: tatjana.kuran@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретаријат за спорт и омладину
тел: 021/487-4871, телефакс: 021/456-015
info@aktivneskolevojvodine.rs, http://www.aktivneskolevojvodine.rs

11.04.2017