media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Službeni list APV

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice izdavač je „Službenog lista Autonomne pokrajine Vojvodine”. Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 23. decembra 2014. godine, donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o objavljivanju propisa i drugih akata. Stupanjem na snagu ove odluke, prestala je da važi Odluka o objavljivanju odluka i drugih akata organa Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 15/92).
U važećoj odluci utvrđeno je da se Statut, pokrajinske skupštinske odluke i drugi opšti akti Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i pokrajinske uredbe i drugi opšti akti Pokrajinske vlade objavljuju u „Službenom listu APV”, pre stupanja na snagu.
Akti Pokrajinske vlade, izuzev akata iz stava 1. ovog člana, akti pokrajinskih organa uprave i drugih organa i organizacija objavljuju se u „Službenom listu APV” kada je to tim aktima predviđeno.

„Službeni list APV” objavljuje se na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu i na mađarskom, slovačkom, hrvatskom, rumunskom i rusinskom jeziku i pismu.
Izgled „Službenog lista APV” uređen je Pravilnikom o izgledu „Službenog lista Autonomne Pokrajine Vojvodine”.
Prvi „Službeni list APV” objavljen je 1. maja 1945. godine, na osnovu Odluke o privremenoj organizaciji i delokrugu rada Narodnooslobodilačkih odbora na teritoriji Vojvodine.

23.10.2015