media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Davanje saglasnosti na upotrebu grba AP Vojvodine

Fizička lica, pravna lica, preduzetnici, udruženja i druge organizacije, mogu upotrebiti grb i tradicionalni grb AP Vojvodine kao sastavni deo amblema, odnosno znaka, uz prethodno pribavljenu saglasnost Pokrajinske vlade.
Grb i tradicionalni grb AP Vojvodine ne smeju se koristiti kao robni ili uslužni znak, uzorak, model ili drugi znak za obeležavanje robe ili usluga, niti se smeju koristiti ako su oštećeni ili su svojim izgledom nepodobni za upotrebu.

Zahtev za saglasnost na upotrebu grba i tradicionalnog grba Autonomne pokrajine Vojvodine, podnosi se preko Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice. Zahtev sadrži: svrhu upotrebe grba, tehnički opis (skicu i opis materijala), broj primeraka, rok za koji se saglasnost za korišćenje grba traži i druge činjenice bitne za odlučivanje.
Po dobijanju saglasnosti Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, fizička lica, pravna lica, preduzetnici, udruženja i druge organizacije dužni su da u roku od 10 dana od dana izrade otiska ili uzorka izrađenog amblema dostave otisak ili uzorak i podatak o broju primeraka i datumu početka korišćenja.
Sektor za propise vodi evidenciju o datim saglasnostima za upotrebu grba kao sastavnog dela amblema odnosno znaka.
Sektor za propise pored vodjenja evidencije o datim saglasnostima čuva otiske odnosno uzorke izrađeneg amblema odnosno znaka.

Upotreba grba i tradicionalnog grba Autonomne pokrajine Vojvodine, način traženja saglasnosti, kao i novčane kazne za prekršaje, regulisani su:
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 51/16) i
Uputstvom o bližem uređivanju korišćenja simbola Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 55/16).

Službene evidencije

Za sve potrebne informacije u vezi sa davanjem saglasnosti na upotrebu grba i tradicionalnog grba AP Vojvodine možete se obratiti Tatjani Stojanov, višem savetniku-rukovodiocu Grupe za propise (kancelarija I/63 telefon 487-4685).

19.09.2019