media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Finansijska pomoć nacionalnim savetima

Od 2004. godine, u Budžetu AP Vojvodine obezbeđuju se posebna sredstva za finansijsku podršku rada nacionalnih saveta manjinskih nacionalnih zajednica, kao oblika ostvarivanja manjinske samouprave u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika nacionalnih manjinskih zajednica.
Sredstva se obezbeđuju za finansiranje stalnih troškova nacionalnih saveta i redovne delatnosti nacionalnih saveta, koja poreazumeva finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine i finansiranje rada ustanova, fondacija i privrednih društava, čiji je osnivač ili suosnivač nacionalni savet ili čija su osnivačka prava delimično ili u celini preneta na nacionalni savet.

Način raspodele sredstava regulisan je Pokrajinskom skupštinskom odlukom o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina („Sl.list APV“, broj 8/2019).Pravo na dodelu sredstava imaju registrovani nacionalni saveti sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, uz uslov da broj pripadnika/pripadnica nacionalne zajednice koju oni predstavljaju na teritoriji AP Vojvodine čini više od polovine ukupnog broja pripadnika/pripadnica te nacionalne zajednice u Republici Srbiji ili da je njihov broj veći od 10.000, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, s poslednjeg popisa stanovništva.

Pokrajinska skupštinska odluka o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina

25.11.2019