media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Пројекат OASIS

Пројекат OASIS чији пун назив гласи „ Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система“ финансира се у оквиру Интеррег–ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.
Пројекат OASIS тежи унапређивању туристичких потенцијала пограничног подручја кроз унапређивање и диверзификацију туристичке понуде. Пројектне активности доприносе реализацији основног циља пројекта – развој туризма на подручју општина Кањижа (Србија) и Киштелек (Мађарска). Један део пројектних активности је усмерен на изградњу центра за саветовање о здрављу и здравом начину живота у Киштелеку који такође пружа и медицинске третмане и на тај начин стимулише развој здравственог туризма.
На подручју Кањиже пројектне активности доприносе инфраструктурном развоју локалитета кроз ревитализацију постојећих спортских капацитета и изградњу вишенаменског спортског терена дајући посетиоцима могућност коришћења иначе неискоришћених спортских капацитета.
Истовремено, организација омладинског летњег кампа за младе у Кањижи доприноси промоцији и унапређењу омладинског туризма и међуетничке толеранције у пројектном подручју, а с друге стране подиже свест о здравом начину живота кроз разне рекреативне, такмичарске и образовне активности. Разноврсне пројектне активности се у завршној фази пројекта интегришу у мобилну апликацију/вебсајт који обједињује својеврсну туристичку понуду пројектног подручја у посебан тематски садржај.
Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, док остали партнери укључују општину Киштелек (Жупанија Чонград у Мађарској), општину Кањижа и Фонд „Европски послови“ .
Укупна вредност пројекта је 588.017,84 ЕУР, док износ средстава Европске уније (ИПА) износи 499.815,164 ЕУР.
Дугорочно гледано, пројекат би требало да резултира дужим боравком туриста у региону, те да унапреди туристичку понуду кроз даљи развој постојећих капацитета. Осим тога, пројекат је у складу са циљевима Приоритетне области 3 Стратегије ЕУ за Дунавски регион – промовисање културе и туризма и контаката међу људима учвршћујући везе међу људима и младима у циљној области, као и ангажујући и повезујући постојеће туристичке капацитете.
Интеррег–ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија имплементира се у оквиру финансијског периода 2014-2020 Европске уније, путем Инструмента за претприступну помоћ (ИПА). По принципу „заједничког система управљања“ земаља учесница – Мађарске и Србије, програм финансира и подржава пројекте сарадње организација из Програмске области – округа Чонград (Цсонгрáд) и Бач-Кишкун (Бáцс-Кискун) у Мађарској и округа Западна Бачка, Северна Бачка, Јужна Бачка, Северни Банат, Средњи Банат, Јужни Банат и Срем у Србији. Програм помаже развој и стабилност пограничног региона, унапређује општи квалитет живота у њему, омогућава економску сарадњу организација из ове две земље, негује заједнички идентитет, културно и историјско наслеђе пограничног региона и доприноси његовој еколошкој одрживости и сигурности.
За више информација, молимо посетите веб-сајт програма: www.interreg-ipa-husrb.com

Фотографије
Јавна набавка организације активности кампа и такмичења
Концепт игара
Facebook профил пројекта

28.11.2019