media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Polaganje ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja

Polaganje ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizuje polaganje ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja.
Ispit za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja, polaže se u skladu s Pravilnikom o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 63/18).
Kandidat podnosi Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Zahtev za polaganje ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja Preuzmi

Uz zahtev se podnosi i sledeća dokumentacija:
1. potvrda o radno-pravnom statusu;
2. kopija potvrde o savladanom programu obuke za direktora;
3. izveštaj o sprovedenom istraživanju, koji sadrži ključne rezultate istraživanja i preporuke za unapređivanje obrazovno-vaspitne, odnosno vaspitno-obrazovne prakse, u štampanom obliku i na kompakt disku;
4. dokaz o uplati troškova polaganja ispita za licencu.

Zahtev za polaganje ispita za licencu uz prateću dokumentaciju možete slati na adresu:
Republika Srbija; Autonomna pokrajina Vojvodina; Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice; 21000 Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina br. 16 – s naznakom: Za polaganje ispita za licencu za direktora
Obaveštenje o polaganju ispita, za kandidate koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita za licencu za direktora, dostavlja se najkasnije 15 dana pre dana određenog za polaganje ispita.
Kandidat na polaganje ispita za licencu za direktora donosi portfolio u štampanoj formi, a na ispitu usmeno obrazlaže istraživački izveštaj, prikazuje rezultate istraživanja i sadržaj portfolija.
Ispit za licencu sastoji se iz:
1) prikaza istraživanja obrazovno-vaspitne, odnosno vaspitno-obrazovne prakse, ključnih rezultata istraživanja i preporuka za unapređivanje obrazovno-vaspitne, odnosno vaspitno-obrazovne prakse;
2) provere savladanosti standarda kompetencija za direktora;
3) prikaza sadržaja portfolija kandidata, koji sadrži dokaze o postignutim rezultatima i prethodnom profesionalnom iskustvu.

Komisija na ispitu ocenjuje kvalitet istraživačkog izveštaja; obavlja proveru savladanosti standarda kompetencija za direktora i načina sprovođenja rezultata istraživanja i datih preporuka za unapređivanje obrazovno-vaspitne, odnosno vaspitno-obrazovne prakse i daje ocenu kvaliteta portfolija za direktore.
Ako je kandidat sprečen da pristupi polaganju ispita za licencu, o tome obaveštava Pokrajinski sekretarijat najkasnije 24 sata pre početka ispita. Dokazi o opravdanosti nepristupanja ispitu mogu se dostaviti i naknadno, a najkasnije sedam dana od dana kada je zakazan ispit.
Troškove polaganja ispita za licencu snosi ustanova u kojoj kandidat obavlja poslove direktora, a kandidat koji ne obavlja poslove direktora – sam snosi troškove polaganja ispita za direktora.
Troškove popravnog ispita i ponovnog polaganja ispita u celini, snosi sam kandidat.

Troškovi polaganja ispita za licencu u iznosu od 15.000,00 dinara (za ponovno polaganje: jednog dela ispita – 10.000,00; dva dela ispita – 12.000,00; celog ispita – 15.000,00), uplaćuju se na sledeći način:
• žiro račun broj: 840-1572845-61;
• model i poziv na broj: 97 900942774233162;
• Primalac: Budžet AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;
• Svrha uplate: Naknada troškova za polaganje ispita za licencu za direktore.

Pravilnik o Programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 63/18) Preuzmi

Za sve dodatne informacije možete se obratiti
Slobodanki Stanković Davidov – kontakt za organizaciju ispita za licencu za direktore
(kancelarija I/68, telefon: 021/487-42-26)
imejl: slobodanka.stankovic@vojvodina.gov.rs

06.02.2023