media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sufinansiranje etničkih zajednica

Ova vrsta finansijske podrške pruža se prema mogućnostima Budžeta AP Vojvodine, a na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za unapređenje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i razvoj multikulturalizma i tolerancije ("Službeni list APV", broj 8/2019).

Pravo na dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za unapređivanje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica imaju udruženja, fondovi i fondacije pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, koja imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.
Pravo na dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za razvoj multikulturalizma i tolerancije imaju udruženja, fondovi i fondacije, čiji su projekti i programi usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije i koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.
Pravo na dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za unapređenje položaja lica koja pripadaju romskoj nacionalnoj manjini imaju udruženja, fondovi i fondacije romske nacionalne zajednice, koja imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Sekretarijat raspisuje najmanje po jedan konkurs za dodelu sredstava godišnje. Na taj način, učestvuje se u sufinansiranju programa i projekata udruženja, fondova i fondacija, naročito usmerene na:ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; multikulturalnost, s ciljem razvijanja duha tolerancije; afirmativne mere za popravljanje položaja lica koja pripadaju romskoj nacionalnoj manjini;očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata; zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa; stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti; negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva; predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja; književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo, memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; konferencije, turnire, skupove i tome slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala; saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.

Tekst konkursa objavljuje se u svim listovima na jezicima manjinskih nacionalnih zajednica u AP Vojvodini, kao i na ovoj veb-stranici, a o njima izveštava i najtiražnija štampa na srpskom jeziku.

O konačnoj dodeli raspoloživih sredstava odlučuje pokrajinski sekretar, nakon pribavljenog mišljenja nacionalnih saveta, odnosno posebne konkursne komisije u slučaju prijava o kojima se nacionalni saveti nisu izjasnili u roku, prijava organizacija pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koje nisu osnovale nacionalni savet, kao i prijava ostalih organizacija koje u skladu sa odlukom imaju pravo na dodelu ovih sredstava.

Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava za unapređenje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i razvoj multikulturalizma i tolerancije

11.04.2017