media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor predpisov

V Sektore predpisov sa vykonávajú normatívnoprávne a študijno-analytické úkony súvisiace s aktmi na Zhromaždenie AP Vojvodiny a Pokrajinskú vládu v oblastiach, čo sú v pôsobnosti sekretariátu, ako aj aktmi, ktorých príprava nie je v pôsobnosti iných orgánov pokrajinskej správy; všeobecnoprávne a administratívne úkony súvisiace s redigovaním a vydávaním Úradného vestníka APV, publikovaním jednotlivých predpisov v jazykoch, čo sa úradne používajú v orgánoch Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: AP Vojvodina); poskytovania mienky Zhromaždeniu AP Vojvodiny a Pokrajinskej vláde k aktom, čo pripravujú iní oprávnení navrhovatelia z hľadiska ich zladenosti s inými predpismi a právnym systémom a z hľadiska právneho normovania; uskutočňuje sa spolupráca s republikovými orgánmi, orgánmi pokrajinskej správy a orgánmi jednotiek lokálnej samosprávy; úkony súvisiace s rozhodovaním o sťažnostiach v správnych veciach v oblasti expropriácie nehnuteľností na území AP Vojvodiny; študijno-analytické úkony udeľovania súhlasu k obsahu a výzoru pečiatok orgánov a právnických osôb, čo vykonávajú verejné oprávnenia; právne a administratívne úkony v oblasti pracovných vzťahov; právne, študijno-analytické úkony z pôsobnosti tohto sektora.
V Sektore predpisov sa zriaďuje užšia organizačná jednotka:
• Oddelenie predpisov a správnych úkonov, v rámci ktorého je Úsek predpisov.
Informácie o práci Sektora predpisov a predmetoch expropriácie poskytne Tijana Pavlov, asistentka pokrajinského tajomníka (kancelária I/64, telefón 021/487-4574).
Informácie o práci Oddelenia predpisov a správnych úkonov a „Úradnom vestníku APV“ poskytne Dijana Katona, náčelníčka tohto oddelenia a redaktorka Úradného vestníka (kancelária I/65, telefón 021/487-4427).

Úradný vestník APV archív

Informácie o práci Úseku predpisov poskytne Jasna Potranová, šéfka tohto úseku (kancelária I/69, telefón 021/487-4423).
Podrobnejšie informácie o úkonoch z nasledujúcich oblastí:

Súhlas k pečiatkam
Súhlas k použitiu erbu AP Vojodiny

12.04.2017