media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor za nacionalne manjine - nacionalne zajednice i prevodilačke poslove

U delokrugu Sektora za nacionalne manjine – nacionalne zajednice i prevodilačke poslove jesu pitanja iz oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i poslovi pismenog i usmenog prevođenja za potrebe pokrajinskih organa.

U ovom sektoru obavljaju se poslovi u oblasti ostvarivanja, zaštite i unapređivanja ljudskih i manjinskih prava u AP Vojvodini; poslovi pripreme i sprovođenja projekata u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja, službene upotrebe jezika i pisama, održavanja međuregionalnih veza, očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije i drugi poslovi značajni za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica. Ostvaruje se saradnja sa udruženjima i pruža pomoć udruženjima građana, pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica i drugim udruženjima građana čiji su projekti usmereni na ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije. Prati se rad i ostvaruje saradnja s nacionalnim savetima nacionalnih zajednica, ostvaruje se saradnja s naučnim i drugim institucijama koje se bave izučavanjem i praćenjem ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava, kao i saradnja sa organima nadležnim za oblast ljudskih i manjinskih prava, organima pokrajinske uprave i organima jedinica lokalne samouprave u vršenju poslova iz delokruga Sektora.

Detaljnije o poslovima:
Sufinansiranje etničkih zajednica
Finansijska pomoć nacionalnim savetima
Adresar nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine

Za sve informacije koje se odnose na nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje službena upotreba jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica, možete se obratiti Adrianu Borki – samostalnom savetniku za inspekcijski nadzor za službenu upotrebu jezika i pisama (kancelarija I/69, broj telefona 021/487 46 08).

U Sektoru za nacionalne manjine – nacionalne zajednice i prevodilačke poslove, obavljaju se i poslovi inspekcijskog nadzora nad isticanjem i korišćenjem pokrajinskih simbola, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj 51/16) i Uputstvom o bližem uređivanju i korišćenju simbola Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj 55/2016). Nadzorom se vrši kontrola organa AP Vojvodine, lokalnih samouprave na teritoriji APV kao i ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina, da li ističu i koriste simbol i tradicionalni simbol u skladu sa gorenavedenom odlukom i uputstvom.

U Sektoru za nacionalne manjine – nacionalne zajednice i prevodilačke poslove, kao uže unutrašnje jedinice, obrazuju se dva odeljenja, i to Odeljenje za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i prevodilačke poslove i Odeljenje za lektorisanje i poslove prevođenja.

Prevodioci u dva odeljenja za prevodilačke poslove obavljaju poslove pismenog i usmenog prevođenja za potrebe pokrajinskih organa, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi u radu organa Autonomne pokrajine Vojvodine i to na mađarski, slovački, rumunski, rusinski i hrvatski jezik, te poslove prevođenja s pomenutih jezika na srpski jezik. Osim toga, prevode se tekstovi sa srpskog jezika na engleski jezik odnosno sa engleskog na srpski jezik. Takođe, lektorišu se materijali na srpskom jeziku.

Prevode se propisi i drugi dokumenti, akta koja se objavljuju u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, publikacije za potrebe Pokrajinske vlade i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, te za potrebe pokrajinskih organa, kao i drugi materijali.
Obezbeđuje se simultano prevođenje na sednicama Skupštine APV, na konferencijama i skupovima sa inostranim učesnicima, kao i konsekutivno prevođenje prilikom međuregionalnih susreta.

Odeljenje za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i prevodilačke poslove

Prevodioci u Odeljenju za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i prevodilačke poslove obavljaju poslove pismenog i usmenog prevođenja za potrebe pokrajinskih organa, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi u radu organa Autonomne pokrajine Vojvodine i to na mađarski, slovački, rumunski i rusinski, te poslove prevođenja s pomenutih jezika na srpski jezik.

Prevode se propisi i drugi dokumenti, akta koja se objavljuju u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, publikacije za potrebe Pokrajinske vlade i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, te za potrebe pokrajinskih organa, kao i drugi materijali.
Obezbeđuje se simultano prevođenje na sednicama Skupštine APV, na konferencijama i skupovima sa inostranim učesnicima, kao i konsekutivno prevođenje prilikom međuregionalnih susreta.

Kao uže organizacione jedinice postoje Grupa za mađarski jezik, Grupa za rusinski jezik, Grupa za slovački jezik, te Grupa za rumunski jezik.

Za informacije u vezi ostvarivanja prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, kao i s prevođenjem kada je reč o mađarskom, slovačkom, rusinskom i rumunskom jeziku, možete se obratiti Silviji Palfi, načelnici Odeljenja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i prevodilačke poslove (kancelarija 67/I, telefon: 487 48 95).

Odeljenje za lektorisanje i poslove prevođenja

U Odeljenju za lektorisanje i poslove prevođenja obavljaju se poslovi lektorisanja na srpskom jeziku, kao i poslovi prevođenja na hrvatski i engleski jezik: propisa i drugih akata, akata koji se objavljuju u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, informatora i tekstova za potrebe Pokrajinske vlade i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, publikacija i drugih materijala; takođe, obavljaju se poslovi simultanog i konsekutivnog prevođenja prilikom međuregionalnih susreta, na konferencijama i skupovima sa inostranim učesnicima.
U Odeljenju za lektorisanje i poslove prevođenja obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice:
• Odsek za strane jezike
• Grupa za poslove lektorisanja i hrvatski jezik

Za informacije u vezi s lektorisanjem materijala na srpskom jeziku, kao i s prevođenjem kada je reč o hrvatskom i engleskom jeziku, možete se obratiti dr Milošu Zubcu, višem savetniku – načelniku Odeljenja za lektorisanje i poslove prevođenja (kancelarija 10a/III, telefon: 487 47 46).

Uputstvo o načinu rada Odeljenja za prevodilačke poslove

Uputstvo o izmeni i dopuni uputstva o načinu rada odeljenja za prevodilačke poslove u pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

10.10.2022