media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Документи на руским язику


Правилнїк о Протоколу поступаня у установи у одвиту на насилство, малтретованє и занєдзбованє
Правилнїк о оценьованю школярох у основним образованю и воспитаню
Правилнїк о оценьованю школярох у штреднїм образованю и воспитаню
Правилнїк о витворйованю дружтвено-хасновитей, односно гуманитарней роботи у установох образованя и воспитаня
Покраїнска скупштинска одлука о випатрунку и хаснованю символох и традиционалних символох Автономней Покраїни Войводини
Школски календар за 2023/2024. рок
Покраїнска скупштинска одлука о способе и критериюмох за додзельованє буджетних средствох за национални совити националних меншинох

08.03.2024