media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице


Формулари

Образац захтева за пренос средстава за отпремнину и достава документације Преузми 59kb

Пријава на оглас за постављење за сталног судског преводиоца/сталног судског тумача знакова слепих, глувих или немих лица Преузми 21kb

Захтев за полагање стручног испита за секретаре установа образовања и васпитања Преузми 69kb

Упитник за националне савете - ромска национална заједница Преузми 192 kb

Упитник за националне савете Преузми 200kb

Захтев за полагање испита за дозволу за рад (лиценцу) настаника, васпитача и стр.сарадника Преузми 112kb

Захтев за признавање школског сведочанства-дипломе стечене у иностранству Преузми

Захтев за упис података у Регистар/Евиденцију о сталним судским тумачима/преводиоцима Преузми 72kb

Захтев за сагласност на употребу грба АПВ Преузми 76kb

Захтев за полагање стручног испита Преузми 36kb

Образац - Извештај о наменском коришћењу средстава Преузми 80kb

Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја Преузми 86kb

Захтев за накнадно полагање правосудног испита Преузми 72kb

Изјава за кандидате за судске преводиоце/тумаче Преузми 25kb

Захтев за давање сагласности на печате Преузми 158kb

Захтев за полагање правосудног испита Преузми 53kb

Захтев за издавање уверења језичког испита Преузми 86kb

Захтев за расписивање огласа за постављање сталних судских тумача (за Више судове) Преузми 50kb

Захтев за полагање језичког испита Преузми 81kb