media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице – саветник за образовање и васпитање и ученички стандард

13.09.2018

Јавни конкурс за заснивање радног односа на...
Цела вест
Резултати Конкурса за суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину

17.08.2018

Конкурс
Измена Конкурса
Пречишћен текст Конкурса

Цела вест