media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Сектор за националне мањине - националне заједнице и преводилачке послове

У делокругу Сектора за националне мањине – националне заједнице и преводилачке послове јесу питања из области остваривања права националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини и послови писменог и усменог превођења за потребе покрајинских органа.

У овом сектору обављају се послови у области остваривања, заштите и унапређивања људских и мањинских права у АП Војводини; послови припреме и спровођења пројеката у области културе, образовања, информисања, службене употребе језика и писама, одржавања међурегионалних веза, очувања и неговања међунационалне толеранције и други послови значајни за остваривање права националних мањина – националних заједница. Остварује се сарадња са удружењима и пружа помоћ удружењима грађана, припадника мањинских националних заједница и другим удружењима грађана чији су пројекти усмерени на остваривање људских и мањинских права и на очување и неговање међунационалне толеранције. Прати се рад и остварује сарадња с националним саветима националних заједница, остварује се сарадња с научним и другим институцијама које се баве изучавањем и праћењем остваривања људских и мањинских права, као и сарадња са органима надлежним за област људских и мањинских права, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе у вршењу послова из делокруга Сектора.

У Сектору за националне мањине – националне заједнице и преводилачке послове, као уже унутрашње јединице, образују се два одељења, и то Одељење за остваривање права националних мањина – националних заједница и Одељење за преводилачке послове.


Детаљније о пословима:
Суфинансирање етничких заједница
Финансијска помоћ националним саветима
Адресар националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине

За све информације које се односе на надзор над применом закона и других прописа којима се уређује службена употреба језика и писама мањинских националних заједница, можете се обратити Адриану Борки – самосталном саветнику за инспекцијски надзор за службену употребу језика и писама (канцеларија 65/I, број телефона 021/487-4608).

Одељење за преводилачке послове

Преводиоци у Одељењу за преводилачке послове обављају послове писменог и усменог превођења за потребе покрајинских органа, са српског језика на језике националних мањина – националних заједница, који су у службеној употреби у раду органа Аутономне покрајине Војводине и то на мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски језик, те послове превођења с поменутих језика на српски језик. Осим тога, преводе се текстови са српског језика на енглески језик односно са енглеског на српски језик. Такође, лекторишу се материјали на српском језику.

Преводе се прописи и други документи, акта која се објављују у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, публикације за потребе Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине, те за потребе покрајинских органа, као и други материјали.
Обезбеђује се симултано превођење на седницама Скупштине АПВ, на конференцијама и скуповима са иностраним учесницима, као и консекутивно превођење приликом међурегионалних сусрета.

Као уже организационе јединице, у Одељењу за преводилачке послове постоје Одсек за стране језике, Група за мађарски језик, Група за русински језик, Група за словачки језик, Група за румунски језик, те Група за хрватски језик и послове лекторисања.

За информације у вези с превођењем када је реч о мађарском, словачком, румунском и русинском језику, обратите се Жужани Мацко, начелници Одељења за остваривање права националних мањина – националних заједница и преводилачке послове (канцеларија 67/I, телефон: 487 44 39).

За информације у вези с лекторисањем материјала на српском језику, као и с превођењем када је реч о хрватском и енглеском језику, можете се обратити Милошу Зубцу, начелнику Одељења за лекторисање и послове превођења (канцеларија 26/II, телефон: 487 47 46).

Упутство о начину рада Одељења за преводилачке послове

Упутство о измени и допуни упутства о начину рада одељења за преводилачке послове у покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

15.01.2020