media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Функционери

Покрајински секретар је члан покрајинске владе задужен за руковођење покрајинским секретаријатом. Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице има заменика, подсекретара и пет помоћника секретара.


Mihalj Njilas
Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар

Рођен је 1962. године у Орому (општина Кањижа) где и тренутно живи. Основну школу завршио је у родном селу, средњу школу с правним смером у Суботици, а потом је студирао на правном факултету у Новом Саду.

Као дипломирани правник, 1985. године запослио се у фабрици намештаја „Будућност” у Суботици, где је најпре радио као правни референт, а касније као директор сектора за опште и правне послове. По положеном правосудном испиту 1990. године, изабран је за судију Општинског суда у Кањижи, где је судио у парничним предметима до 1993. године, када је отворио адвокатску канцеларију у Кањижи, коју је водио све до 2008. године.
За председника општине Кањижа изабран је 2008. године. Ову функцију обавља до 2014. године, када је изабран за потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара. Ожењен је и има троје деце. Поред мађарског и српског језика, служи се енглеским језиком.
Од 2010. до 2012. године био је члан Конгреса локалних и регионалних власти, консултативног тела Савета Европе са седиштем у Стразбуру. Од 2008. године члан је Савеза војвођанских Мађара. Од 2011. године члан је Савета, а од 2013. године члан је Председништва ове странке.
Milan Kovačević


Милан Ковачевић, заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Рођен је 1962. године у Руми. Високо образовање стекао је на Учитељском факултету у Сомбору.


Радио је у ОШ „ 11. новембар” у Сенти до 1985. године, а потом у ОШ „Б. П. Пинки” у Сремској Митровици, где је био и директор школе. По истеку мандата, прешао је у Министарство просвете где је био школски надзорник. Након тога је био председник Скупштине општине Сремска Митровица и народни посланик Скупштине Републике Србије у два мандата.
Поседује лиценцу за безбедност, заштиту и здравље на раду.
Служи се руским језиком. Отац је двоје деце.
02.08.2017