media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Функционери

Покрајински секретар је члан покрајинске владе задужен за руковођење покрајинским секретаријатом. Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице има заменика, подсекретара и пет помоћника секретара.


Mihalj Njilas
Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар

Рођен је 1962. године у Орому (општина Кањижа) где и тренутно живи. Основну школу завршио је у родном селу, средњу школу с правним смером у Суботици, а потом је студирао на правном факултету у Новом Саду.

Као дипломирани правник, 1985. године запослио се у фабрици намештаја „Будућност” у Суботици, где је најпре радио као правни референт, а касније као директор сектора за опште и правне послове. По положеном правосудном испиту 1990. године, изабран је за судију Општинског суда у Кањижи, где је судио у парничним предметима до 1993. године, када је отворио адвокатску канцеларију у Кањижи, коју је водио све до 2008. године.
За председника општине Кањижа изабран је 2008. године. Ову функцију обавља до 2014. године, када је изабран за потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара. Ожењен је и има троје деце. Поред мађарског и српског језика, служи се енглеским језиком.
Од 2010. до 2012. године био је члан Конгреса локалних и регионалних власти, консултативног тела Савета Европе са седиштем у Стразбуру. Од 2008. године члан је Савеза војвођанских Мађара. Од 2011. године члан је Савета, а од 2013. године члан је Председништва ове странке.
Milan Kovačević


Милан Ковачевић, заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Рођен је 1962. године у Руми. Високо образовање стекао је на Учитељском факултету у Сомбору.


Радио је у ОШ „ 11. новембар” у Сенти до 1985. године, а потом у ОШ „Б. П. Пинки” у Сремској Митровици, где је био и директор школе. По истеку мандата, прешао је у Министарство просвете где је био школски надзорник. Након тога је био председник Скупштине општине Сремска Митровица и народни посланик Скупштине Републике Србије у два мандата.
Поседује лиценцу за безбедност, заштиту и здравље на раду.
Служи се руским језиком. Отац је двоје деце.

Žolt Sakalaš


Жолт Сакалаш, подсекретар

Рођен је 1984. године у Новом Саду. Гимназију „Светозар Марковић” у Новом Саду похађао је на мађарском језику. Студирао је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду.


У току студија и након њиховог завршетка, усавршавао са на факултетима у Немачкој (Campus Europae) и у Мађарској.Године 2008. стекао је звање дипломираног правника, а 2010. завршио је мастер студије и постао добитник Изузетне награде за остварен успех у току студирања Универзитета у Новом Саду. Стипендиста Бундестага (ИПС) постаје 2011. године.
Радно искуство стицао је у Општинском суду у Новом Саду, у својству судијског приправника – волонтера, а потом од 2009. године – с краћим паузама – у покрајинској администрацији. Завршио је Дипломатску академију при Министарству спољних послова Републике Србије. Осим матерњег мађарског језика и српског језика, течно говори енглески и немачки језик, а служи се и француским језиком.

Biljana Kašerić


Биљана Кашерић, в.д. помоћника покрајинског секретара за образовање

Рођена је 1964. године у Пријепољу, где је у Образовном центру „Бранко Радичевић”, на математичком смеру, стекла звање математичко-технички сарадник.


Дипломирала је на Природно-математичком факултету у Новом Саду, стручни назив – професор физике. Има положен испит ‒ лиценцу за наставника и положен испит за рад у државним органима.
Била је наставница физике у Основној школи „Јован Поповић” у Новом Саду, где је од 2007. до 2010. године била и помоћница директора. Од 2010. године радила је као просветна инспекторка у Градској управи за образовање у Новом Саду. Служи се руским и енглеским језиком. Живи у Новом Саду.


Slađana Jovetić


Слађана Јоветић, в.д. помоћника покрајинског секретара за управу

Рођена је 1968. године у Бачкој Тополи. Дипломирана је правница.
Од 1996. године запослена је у органима управе АП Војводине, на различитим управним пословима.


У периоду од 2001. до 2016. године, обављала је послове секретарке Испитне комисије за полагање државног стручног испита, секретарке Испитног одбора за полагање правосудног испита, као и секретарке Испитне комисије за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника.


Tijana Pavlov


Тијана Павлов, в.д. помоћника покрајинског секретара за прописе

Рођена је у Новом Саду 1973. године. Завршила је основну школу у Петроварадину, Карловачку гимназију у Сремским Карловцима и дипломирала је 2001. године на Правном факултету у Новом Саду.


Исте године запослила се у Секретаријату за урбанизам, стамбене послове и заштиту животне средине Града Новог Сада, а од јула 2005. године, запослена је у Градској управи за комуналне послове Града Новог Сада, као самостална стручна сарадница на пословима заузећа јавних површина. Годину дана касније, постављена је на место шефице одсека за заузеће јавних површина. Од 2007. године, постављена је за начелницу Градске управе за културу Града Новог Сада. Од 2011. године, постављена је за начелницу Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, а током 2012. године обављала је функцију члана Градског већа Града Новог Сада задуженог за управу и прописе и била је запослена у ЈП „Пословни простор” у Новом Саду. Од 01.12.2012. године обавља функцију помоћнице покрајинског секретара за образовање управу и прописе. Удата је и мајка једног детета.

Livia Korponai
Ливиа Корпонаи, в.д. помоћника покрајинског секретара за финансије

Рођена је 1983. године у Сенти. Економску средњу школу завршила је у Бечеју. Дипломирала је 2007. године на Економском факултету у Суботици, на смеру Финансије и рачуноводство. Дипломске академске ‒ мастер студије на студијском програму Рачуноводство и ревизија завршила је 2009. године на истом факултету. По окончању студија, седам година радила је у приватном сектору. Говори енглески језик. Живи у Бачком Петровом Селу.


Milinka Hrćan

Милинка Хрћан, в.д. помоћника покрајинског секретара за националне мањине – националне заједнице

Рођена је 1978. године у Новом Саду. Основну школу похађала је на словачком језику у Кисачу, а средњу Техничку школу „Јован Вукановић” у Новом Саду. Дипломирала је на Драмском и луткарском факултету Академије уметности у Братислави 2001 године.

Апсолвирала је курсеве из Основе новинарства за писане медије, ТВ и Радио „Журшкола”, у организацији Националног савета словачке националне мањине, издавачке куће „Хлас ľуду”, и Редакције на словачком језику Радио-телевизије Нови Сад. Волонтирала у Јавном медијском сервису ТВ Војводина, радила је у Радију Кисач, затим у Радиодифузној установи Радија Нови Сад у Словачкој редакцији. Активна је у области позоришног стваралаштва и културних манифестација. Живи у Кисачу. Удата је и мајка је двоје деце.


13.03.2017