media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Функционери

Покрајински секретар је члан покрајинске владе задужен за руковођење покрајинским секретаријатом. Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице има заменика, подсекретара и пет помоћника секретара.


Zolt Sakalas
Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Жолт Сакалаш рођен је 1984. године у Новом Саду. Гимназију „Светозар Марковић” похађао је на мађарском језику у родном граду, где је завршио и Правни факултет.

Током студија и након њиховог завршетка усавршавао се на факултетима у Немачкој (Campus Europae) и у Мађарској. Године 2008. стекао је звање дипломираног правника, а 2010. завршио је мастер студије и постао добитник Изузетне награде за остварен успех током студирања на Универзитету у Новом Саду. За стипендисту Бундестага (ИПС) изабран је 2011. године.

Радно искуство је стицао у Општинском суду у Новом Саду, у својству судијског приправника – волонтера, а потом од 2009. године, с краћим паузама, у покрајинској администрацији. Од 2016. године је подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Завршио је и Дипломатску академију при Министарству спољних послова Републике Србије и положио правосудни испит.

Члан је Савеза војвођанских Мађара.

Осим матерњег – мађарског језика и српског, течно говори енглески и немачки језик, а служи се и француским језиком.

Ожењен је.
Milan Kovačević


Милан Ковачевић, заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Рођен је 1962. године у Руми. Високо образовање стекао је на Учитељском факултету у Сомбору.


Радио је у ОШ „ 11. новембар” у Сенти до 1985. године, а потом у ОШ „Б. П. Пинки” у Сремској Митровици, где је био и директор школе. По истеку мандата, прешао је у Министарство просвете где је био школски надзорник. Након тога је био председник Скупштине општине Сремска Митровица и народни посланик Скупштине Републике Србије у два мандата.
Поседује лиценцу за безбедност, заштиту и здравље на раду.
Служи се руским језиком. Отац је двоје деце.
02.11.2020