media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Додела Признања „Др Ђорђе Натошевић”

Установљење признања
Признање „др Ђорђе Натошевић” установљено је 12. априла 1996. године, Одлуком Скупштине АП Војводине. Признање се додељивало основним и средњим школама из целе СР Југославије, као и запосленима у њима, за постигнуте резултате и иновације у настави. Међутим, за пет година − од 1996. до 2000. године − и поред много потенцијалних кандидата (цела СР Југославија, односно све школе у њој), на конкурсе се укупно пријавило само деветнаест учесника, од чега је петоро добило признање.
С циљем реафирмације овог признања, али и ради подстицаја васпитно-образовних установа да што боље и квалитетније раде, Скупштина АП Војводине је 11. јула 2001. године („Службени лист АП Војводине”, број 8/01) донела нову одлуку о додели Признања „др Ђорђе Натошевић”, одредивши га као аутентично покрајинско признање које се додељује за изузетне доприносе и резултате у раду – предшколским установама, основним и средњим школама у АП Војводини, као и васпитачима, наставницима, психолозима и педагозима у њима.
Признање се састоји од плакете, повеље и новчане награде. Сваке школске године може да се додели највише пет признања.

Др Ђорђе Натошевић
natosevic


Ђорђе Натошевић је рођен у Сланкамену, 31. јула 1821. године. После завршетка школовања у Карловачкој гимназији, млади Натошевић отишао је у Сегедин на двогодишње филозофске студије, да би испунио услов за студије права. Септембра 1840. године прешао је у Еперјеш (Прешов) да учи право, али је после годину дана уписао Медицински факултет у Пешти. Након четири године прешао је у Беч и тамо завршио студије медицине.
Као син имућног трговца, Натошевић је у Бечу „држао обично две собе и у једној неговао и хранио птице и обично примао ту и сироте ђаке на стан и поред стана давао им своје хаљине и рубље”. Спремност да помогне својим сиромашним пријатељима најречитије потврђује захвалност једног од њих – Бранка Радичевића. У Бечу, Натошевић се заинтересовао и за гимнастику.
Непосредно после дипломирања, Ђорђе Натошевић је дошао у Нови Сад и започео лекарску праксу, а „за своје лекарске услуге није примао наплате од сиромашнијег света”. Тада се зближио с владиком Платоном Атанацковићем, постао му лични лекар и, највероватније под његовим утицајем, определио се за просветну струку.
Почетком школске 1853/54. године постаје професор и управник Новосадске српске гимназије. Од тада до краја живота, 1887. године, био је неуморни реформатор српских школа у тадашњој Хабсбуршкој монархији, обављајући разне дужности. Био је, између осталог, надзорник свих српских школа у Угарској и главни референт српских школа у Карловачкој митрополији. Једно време, по позиву кнеза Михајла Обреновића, био је и на дужности референта у Министарству просвете Кнежевине Србије. Једно време је био и председник Матице српске.


О раду одбора за доделу признања

Признање додељује Одбор који се именује одлуком Покрајинске владе. Чланови Одбора су лица која могу на најбољи могући начин, својом стручношћу и искуством стеченим у непосредној пракси у области васпитно-образовног рада, да оцене квалитет рада оних којима се Признање додељује.


Доделе Признања „Др Ђорђе Натошевић“:

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1997/1998

1996/1997

17.11.2017