media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Документи

Propisi
Kolektivni ugovor za organe Autonomne pokrajine Vojvodine-nezvanično prečišćen tekst (“Službeni list APV”, broj: 8/15, 46/15 i 2/16) Преузми 290kb
Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi („Službeni list APV”, broj: 37/2014) Преузми 233kb
Pokrajinska skupštinska odluka o sprovođenju Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine("Službeni list APV", broj 20/2014) Преузми 200kb
Statut Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj 20/2014) Преузми 471kb
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS", broj 99/2009-3, 99/09, 67/2012 - Odluka Ustavnog suda IUz-353/2009) Преузми 268kb
Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", broj 83/06) Преузми
Oblast - upotreba simbola
Pokrajinska skupštinska odluka o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 51/16) Преузми 34 KB
Uputstvo o bližem uređivanju korišćenja simbola Autonomne pokrajine Vojvodine (“Službeni list APV”, broj: 55/16) Преузми 55 KB
Oblast - pokrajinska uprava
Uputstvo o pripravnosti zaposlenih („Službeni list APV”, broj: 56/18) Преузми 17 kb
Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 88/2016, 113/2017) Преузми 20kb
Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 21/2016, 113/17 и 113/17 – drugi zakon) Преузми 87kb
Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 88/2016, 113/2017-drugi zakon) Преузми 57kb
Pokrajinska skupštinska odluka o bližem uređivanju načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta („Službeni list APV”, broj: 64/2016) Преузми 209kb
Pokrajinska skupštinska odluka o objavljivanju propisa i drugih akata („Službeni list APV”, broj: 54/2014, 29/2017 i 12/18) Преузми 44kb
Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u pokrajinskim organima („Službeni list APV“, broj: 54/17) Преузми 41kb
Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 95/2016) Преузми 24kb
Odluka o kadrovskoj evidenciji o zaposlenima („Službeni list APV”, broj: 5/2017) Преузми 238kb
Odluka o personalnom dosijeu zaposlenog („Službeni list APV”, broj: 5/2017) Преузми 185kb
Odluka o osnivanju Službe za upravljanje ljudskim resursima („Službeni list APV”, broj: 65/2016) Преузми 197kb
Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, broj: 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) Преузми 794 kb
Poslovnik o radu pokrajinske vlade („Službeni list APV”, broj: 52/2014) Преузми 168kb
Pravilnik o izgledu „Službenog lista Autonomne Pokrajine Vojvodine“ („Službeni list APV”, broj: 31/2017) Преузми 22kb
Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim administrativnim taksama („Službeni list APV“, broj: 20/09, 03/11) Преузми
Oblast - obrazovanje
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017 i 27/2018) Преузми 191kb
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2018/2019. godinu Преузми 682 KB
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2018/2019. godinu Преузми 508 KB
Informacija o realizaciji dvojezičke nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini Преузми 50 kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/18. godini Преузми 724 KB
Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2016/17. godini Преузми 379 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2016/17. godini Преузми 4.131 KB
Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2015/16. godini Преузми 370 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2015/16. godini Преузми 322 KB
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji APV u školskoj 2017/2018. godini Преузми 54 KB
Informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom, sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2017/2018. godini u Autonomnoj pokrajini Vojvodini Преузми 103kb
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 i 101/2017) Преузми 237 KB
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 i 101/2017) Преузми 225 KB
Informacija o udžbenicima na jeziku i pismu nacionalne manjine nacionalne zajednice u 2017. godini Преузми 40 KB
Informacija o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina − nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/2018. godini Преузми 530 kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini Преузми 397 KB
Informacija u vezi sa sprovodenjem projekta „Uvodenje dvojezicke nastave – na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji APV Преузми 85kb
Informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2014/2015. godini u APV Преузми 124kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2014/2015. godinu u APV Преузми 212kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2016/2017. godini Преузми 203 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2015/2016. godini Преузми 161 KB
Informacija o srednjem obrazovanju u APV u školskoj 2016/17. Преузми 244 KB
Informacija o realizaciji dvojezične nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2016/2017. godini Преузми 51 KB
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji APV u školskoj 2016/2017. godini Преузми 72kb
Informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom, sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2016/2017. godini u APV Преузми 118kb
Informacija o osnovnom obrazovanju u APV u školskoj 2015/16. Преузми 370kb
Informacija o srednjem obrazovanju u APV u školskoj 2015/16. Преузми 354kb
Informacija o školskoj 2014/15. godini u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji APV Преузми 16,60 MB
Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u školskoj 2014/15. godini Преузми 387 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u AP Vojvodini u školskoj 2014/15. godini Преузми 82 KB
Informacija o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na školovanje na jezicima n.m.− n.z. u APV u školskoj 2014/15. godini Преузми 360kb
Pravilnik o izmeni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2017/2018. godinu – I izmena Преузми 279kb
Pravilnik o izmeni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2017/2018. godinu – II izmena Преузми 267 kb
Troškovnik za obračun refundacije troškova inspektora u vezi s vršenjem inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja Преузми 200kb
Pravilnik o izmeni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2017/2018. godinu Преузми 245 kb
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2017/2018. godinu Преузми 390 KB
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2017/2018. godinu Преузми 393 KB
Izveštaj o sprovođenju konkursa za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini za 2016 godinu Преузми 79kb
Analiza o osipanju učenika u APV Преузми 472kb
Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2016/2017. godinu Преузми 81 kb
Školski kalendar za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2016/2017. godinu Преузми 188 kb
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2016/2017. godinu Преузми 80 kb
Školski kalendar za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2016/2017. godinu Преузми 188 kb
Pravilnik o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini Преузми 59 kb
Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u APV(Sluzbeni list APV broj 14/2015) Преузми 47kb
Zakon o obrazovanju odraslih ("Službeni glasnik RS", br. 55/2013) Преузми 148kb
Odluka o određivanju srednjih škola od izuzetnog značaja za AP Vojvodinu Преузми 109kb
Oblast - ostvarivanje prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica
Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore Преузми 316kb
Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu upisa i vođenja Registra nacionalnih saveta Преузми 17kb
Pravilnik o načinu upisa i vođenja Registra nacionalnih saveta Преузми 102 kb
Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine Преузми 67 kb
Zakon o matičnim knjigama Преузми 43 kb
Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina Преузми 68kb
Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama Преузми 23 kb
Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina Преузми 30 kb
Informacija o hrvatskoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 49kb
Izveštaj o finansijskoj pomoći organizacijama etničkih zajednica i organizacijama čiji su projekti usmereni na ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2015. godini Преузми 201kb
Izveštaj o finansijskoj pomoći organizacijama etničkih zajednica i organizacijama čiji su projekti usmereni na ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2016. godini Преузми 286kb
Informacija o ukrajinskoj nacionalnoj manjini u AP Vojvodini Преузми 49kb
Informacija o slovačkoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 4,16kb
Informacija o rusinskoj nacionalnoj manjini u AP Vojvodini Преузми 66kb
Informacija o rumunskoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 71kb
Informacija o bunjevačkoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 96kb
Informacija o crnogorskoj nacionalnoj manjini u AP Vojvodini Преузми 47kb
Informacija o nacionalnim manjinama – nacionalnim zajednicama u AP Vojvodini Преузми 613 kb
Informacija o službenoj upotrebi jezika i pisama u AP Vojvodini Преузми 261kb
Informacija o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2015. godini Преузми 3,97kb
Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina Преузми 944kb
Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava organizacijama nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica (Sluzbeni list APV broj 14/2015) Преузми 43kb
Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica (Sluzbeni list APV broj 14/2015) Преузми 46kb
Pokrajinska skupštinska odluka o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina („Službeni list APV”, broj: 54/2014) Преузми 92kb
Pokrajinska skupštinska odluka o prestanku važenja pokrajinskih skupštinskih odluka („Službeni list APV”, broj: 54/2014) Преузми 76kb
Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014) Преузми
Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Službeni glasnik RS", broj: 45/91, 53/93, 67/93, 67/93, 48/94, 101/05, 20/10) Преузми
Odluka o obrazovanju Saveta za integraciju Roma u APV ("Službeni list APV", broj: 06/05, 07/08, 01/09) Преузми 46kb
ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA („Službeni list SRJ“, br. 11/2002, „Službeni list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, br. 72/2009 – dr. zakon i 97/2013 – odluka US) Преузми 88kb
Oblast - ispiti
Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja Преузми 79 kb
Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Sl. glasnik RS” broj 16/2009, 84/2014, 81/2016, 76/2017 i 60/2018) Преузми 417kb
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja, ("Službeni glasnik RS", br. 8/2011) Преузми 148kb
Pravilnik o programu pravosudnog ispita("Službeni glasnik RS", br. 35/2010) Преузми
Pokrajinska skupštinska odluka o ispitu iz stranog jezika i jezika nacionalne manjine za rad u organima uprave ("Službeni list APV", broj: 14/03, 02/06, 18/09-promena naziva akta) Преузми 100kb
Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl. glasnik RS" 22/05 i 51/2008) Преузми 295kb
Pravilnik o načinu povere znanja iz stranog jezika i jezika nacionalne manjine ("Službeni list APV", broj 6/2004) Преузми
Zakon o pravosudnom ispitu("Službeni glasnik RS", broj 16/97) Преузми
Oblast - pečati
Zakon o pečatu državnih i drugih organa ("Sl.glasnik R.Srbije" br. 101/07) Преузми
Oblast - sudski tumači
Pravilnik o stalnim sudskim tumačima ("Službeni glasnik RS", br. 35/2010, 80/2016 i 7/2017) Преузми
Pokrajinski propisi - ostalo
Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost ("Službeni list APV", broj 54/2014 и 43/2016) Преузми 529kb
Odluka o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost („Službeni list APV“, broj 17/18) Преузми 536kb
Pokrajinska skupštinska odluka o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 23/14) Преузми 43kb
Uputstvo o pripremi Kadrovskog plana Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", br. 10/2018) Преузми 2,78kb
Pokrajinska skupštinska odluka o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj: 37/2014, 69/2016) Преузми 226kb
Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu („Službeni list APV”, broj: 37/2014, 54/2014) Преузми 252kb
Odluka o identifikacionoj legitimaciji ("Službeni list APV", broj: 2/2012) Преузми 72kb
Informacije
Informacija o pravosudnom ispitu u 2017. godini Преузми 50 kb
Informacija o stručnom ispitu za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja i ispitu za dozvolu za rad (licencu) nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školskoj 2017/2018. godini Преузми 50 kb
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji APV Преузми 185 KB
Informacija o državnom stručnom ispitu u 2017. godini Преузми 47 KB
Informacija o realizaciji dvojezičke nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini Преузми 50 kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/18. godini Преузми 724 KB
Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2016/17. godini Преузми 379 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2016/17. godini Преузми 4.131 KB
Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2015/16. godini Преузми 370 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2015/16. godini Преузми 322 KB
Informacija o realizaciji Projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini” u 2016. godini Преузми 164kb
Informacija o hrvatskoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 49kb
Informacija o bunjevačkoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 96kb
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji APV u školskoj 2017/2018. godini Преузми 54 KB
Informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom, sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2017/2018. godini u Autonomnoj pokrajini Vojvodini Преузми 103kb
Informacija o ukrajinskoj nacionalnoj manjini u AP Vojvodini Преузми 49kb
Informacija o slovačkoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 4,16kb
Informacija o rusinskoj nacionalnoj manjini u AP Vojvodini Преузми 66kb
Informacija o rumunskoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 71kb
Informacija o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2015. godini Преузми 3,97kb
Informacija o crnogorskoj nacionalnoj manjini u AP Vojvodini Преузми 47kb
Informacija o nacionalnim manjinama – nacionalnim zajednicama u AP Vojvodini Преузми 613 kb
Informacija o službenoj upotrebi jezika i pisama u AP Vojvodini Преузми 261kb
Informacija o udžbenicima na jeziku i pismu nacionalne manjine nacionalne zajednice u 2017. godini Преузми 40 KB
Informacija o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina − nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/2018. godini Преузми 530 kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini Преузми 397 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2016/2017. godini Преузми 203 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2015/2016. godini Преузми 161 KB
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji APV Преузми 268 KB
Informacija o stručnom ispitu za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja i ispitu za dozvolu za rad (licencu) nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školskoj 2016/2017. godini Преузми 444 KB
Informacija o pravosudnom ispitu u 2016. godini Преузми 210 KB
Informacija o državnom stručnom ispitu u 2016. godini Преузми 434 KB
Informacija o srednjem obrazovanju u APV u školskoj 2016/17. Преузми 244 KB
Informacija o realizaciji dvojezične nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2016/2017. godini Преузми 51 KB
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji APV u školskoj 2016/2017. godini Преузми 72kb
Informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom, sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2016/2017. godini u APV Преузми 118kb
Informacija o osnovnom obrazovanju u APV u školskoj 2015/16. Преузми 370kb
Informacija o srednjem obrazovanju u APV u školskoj 2015/16. Преузми 354kb
Informacija o stručnom ispitu za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja i ispitu za dozvolu za rad (licencu) nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školskoj 2015/2016. godini Преузми 447 KB
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji APV Преузми
Informacija o pravosudnom ispitu u 2015. godini Преузми 188 KB
Informacija o državnom stručnom ispitu u 2015. godini Преузми 307 KB
Informacija o školskoj 2014/15. godini u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji APV Преузми 16,60 MB
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u AP Vojvodini u školskoj 2014/15. godini Преузми 82 KB
Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u školskoj 2014/15. godini Преузми 387 KB
Informacija o stručnom ispitu za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja i ispitu za licencu nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Преузми 116kb
Informacija o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na školovanje na jezicima n.m.− n.z. u APV u školskoj 2014/15. godini Преузми 360kb
Informacija o pravosudnom ispitu, državnom stručnom ispitu i ispitu iz stranog jezika i jezika nacionalnih manjina za rad u organima uprave u 2014. godini Преузми 204kb
Informacija u vezi sa sprovodenjem projekta „Uvodenje dvojezicke nastave – na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji APV Преузми 85kb
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji AP Vojvodine Преузми 120kb
Informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2014/2015. godini u APV Преузми 124kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2014/2015. godinu u APV Преузми 212kb
Finansijski dokumenti sekretarijata
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanјe, propise, upravu i nacionalne manјine-nacionalne zajednice za 2018. godinu - Rebalans - Jun Преузми 1657 kb
Izveštaj o izvršenju finansijskog plana PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine Преузми 2,54kb
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za 2018. godinu Преузми 1,62kb
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za 2017. godinu - Rebalans - Jul Преузми 1,27 KB
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za 2017. godinu Преузми 1,26 KB
Izveštaj o izvršenju finansijskog plana PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine Преузми 2,3 KB
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za 2016. godinu – Rebalans – Oktobar Преузми 1,27 KB
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za 2016. godinu Преузми 1,22 kb
Obaveštenje obrazovnim isntitucijama o povraćaju neutrošenih sredstava na račun budžeta APV Преузми 181 kb
Programska struktura budžeta Преузми 408kb
Oblast - javne nabavke
Rešenje o dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu Преузми 191kb
Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu Преузми 578kb
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, prоpise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice-prečišćen tekst Преузми 71 kb
Izmena Plana javnih nabavki za 2018. godinu Преузми 602 kb
Rešenje o izmenama Plana javnih nabavki za 2018. godinu Преузми 311 kb
Rešenje o usvajanju plana javnih nabavki za 2018. godinu i Plan javnih nabavki za 2018. godinu. Преузми 627 KB
Izmena plana javnih nabavki - jul 2017 Преузми 617kb
Rešenje o izmenama Plana javnih nabavki za 2017. godinu Преузми 313kb
Plan javnih nabavki za 2017. godinu i Rešenje o usvajanju plana javnih nabavki za 2017. godinu Преузми 448 KB
Plan javnih nabavki za 2016. godinu Преузми 460 KB
Izmena plana javnih nabavki za 2015.godinu Преузми 114 KB
Izmena plana javnih nabavki za 2015.godinu Преузми 4 MB
Izmena plana javnih nabavki za 2015.godinu Преузми 106 KB
Plan javnih nabavki za 2015.godinu Преузми 104 KB
Informatori
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - naciоnalne zajednice za 2019. godinu Преузми 10658 kb
Projekat Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini
Informacija o realizaciji Projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini” u 2016. godini Преузми 164kb
Koliko se poznajemo Преузми 14820kb
Ostali dokumenti sekretarijata
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 146 kb
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 386kb
Obaveštenje o pravima iz zakona o zaštiti uzbunjivača Преузми 279kb
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Преузми 513kb
Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Преузми 144kb