media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Успешно завршен циклус полагања испита у области образовања у школској 2018/2019. години у организацији секретаријата

На основу сачињеног извештаја Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, у школској 2018/2019. години испите је полагало укупно 792 кандидата.

Извештајни период обухвата податке од 1. септембра 2018. до 30. јуна 2019. године, осим у случају испита за лиценце наставника, стручних сарадника и васпитача, где – због испита одржаних у јулу – извештајни период обухвата податке од 1. септембра 2018. до 15. јула 2019. године.

Стручни испит за секретара установе образовања и васпитања у једном испитном року положиле су, из првог пута, четири кандидаткиње.

Испит за дозволу за рад, односно лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике, у десет испитних рокова полагао је укупно 751 кандидат. Испит је из првог пута положило њих 682, док се на полагање поправног испита упутило 69 кандидата, од којих је њих 9 пало цео испит, док је 60 кандидата пало део испита.

Организација испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања са седиштем на територији АП Војводине започета је у децембру 2018. године и током извештајног периода – у пет испитних рокова – испит је полагало укупно 37 кандидата. Њих 31 положило је из првог пута, док је на поправни испит из једног дела пало 6 кандидата, од којих је 4 кандидата прошло поправни испит, док ће двоје полагати у септембру 2019. године.

Потпредседник Покрајинске владе и Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш, након завршеног циклуса полагања ових испита, оценио је да ресорни секретаријат успешно обавља послове организовања испита из области образовања на територији АП Војводине.

05.08.2019