media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Avizarea folosirii denumirii „Voivodina“

Denumirea „Voivodina“ o pot folosi în denumirea lor societăţile economice, instituţiile şi asociaţiile (în continuare: organizaţiile) în aşa fel ca prin utilizarea denumirii „Voivodina“ să nu se pună sub semnul întrebării reputaţia Provinciei Autonome Voivodina.
Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale avizează utilizarea denumirii „Voivodina“ organizaţiilor a căror activitate are legătură cu sfera de atribuţii a Secretariatului, precum şi altor organizaţii dacă nu se poate stabili care organ provincial al administraţiei este competent pentru avizare.

Cererea de avizare privind folosirea denumirii „Voivodina“ se prezintă prin intermediul Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale. Cererea conţine: date privind semnatarul, expunerea de motive a cererii şi documentului care se prezintă anexate cererii. Cererea, cu anexe, se poate prezenta personal la registratura organelor provinciale; prin poştă pe adresa Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad; prin e-mail pe adresa: tatjana.stojanov@ vojvodina.gov.rs şi dijana.katona@vojvodina.gov.rs.
Pentru decizia eliberată se plăteşte taxa administrativă provincială în cuantum de 365.170,00 dinari.

• cont numărul: 840-742231843-30;
• model şi număr de referinţă: 97 142230942701;
• Destinatar: Bugetul P.A. Voivodina, Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale;
• Scopul plăţii: eliberarea deciziei
Utilizarea denumirii „Voivodina“, modul de solicitare al avizului şi cuantumul taxei care se plăteşte sunt stipulate de:
1. Hotărârea privind utilizarea denumirii "Voivodina" („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 10/05)
2. Hotărârea Adunării Provinciei privind taxele administrative provinciale („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 40/19)

Pentru informaţii suplimentare cu privire la avizarea utilizării denumirii „Voivodina“ vă puteţi adresa la Tatjana Stojanov, consilier superior-şeful Grupei pentru reglementări (biroul I/63 telefon 487-4685, tatjana.stojanov@ vojvodina.gov.rs) şi la Dijana Katona, consilier superior-şeful Departamentului pentru reglementări şi activităţi de administraţie (biroul I/63 telefon 487-4427, dijana.katona@vojvodina.gov.rs).
Sectorul pentru reglementări ţine în evidenţă avizele privind utilizarea denumirii „Voivodina“ pe care le-a emis Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale.

25.11.2019