media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Одлука o понїщованю часци конкурса -Конкурс за финансованє и софинансованє набавки опреми установох основного и штреднього образованя и воспитаня, школярского стандарду и предшколских установох на териториї Aвтономней Покраїни Войводини за 2020. рок

Конкурс
Приява
Правилнїк – установи основного и штреднього образованя и воспитаня и школярского стандарду
Правилнїк – предшколски установи

Резултати конкурсох–основни школи
Резултати конкурсох–штреднї школи
Вименка Ришеня о додзельованю буджетних средствох
Одлука o понїщованю часци конкурса

Обвисценє

03.09.2020