media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Решење о распоређивању и висини додељених средстава за редовну делатност националних савета националних мањина у 2020. години

Решење о распоређивању и висини додељених средстава за редовну делатност националних савета националних мањина у 2020. години

Решење о распоређивању и висини додељених средстава за сталне трошкове националних савета националних мањина у 2020. години

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНИ САВЕТИ 2020

19.03.2020