media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Завршена акција “Паметну таблу у сваку школу!” (ВИДЕО)

Покрајинска влада издвојила је 70,4 милиона динара у оквиру конкурса за финансирање набавке опреме – интерактивних табли с пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда с територије АП Војводине. У оквиру ове акције, свака школа и свако издвојено одељење, као и ученички дом на територији АПВ, добило је по једну интерактивну таблу са пројектором. Упркос отежаним условима пословања, услед пандемије вируса ЦОВИД-19, испорука опреме започела је 1. априла 2020. године, те је свих 704 табли испоручено без већих застоја, у задатом временском оквиру. Употреба интерактивних табли у образовно – васпитним установама унапредиће квалитет наставе и припремити ученике на употребу информационе технологије у 21. веку.

Линк - српски језик: https://www.youtube.com/watch?v=8EIzd5nWy6E&feature=youtu.be

Линк - мађарски језик: https://www.youtube.com/watch?v=o1U5o_km8oU

Линк - русински језик: https://www.youtube.com/watch?v=1uo-9Jbr5EU

Линк - румунски језик: https://www.youtube.com/watch?v=YbcFVIKRYC0

Линк - словачки језик: https://www.youtube.com/watch?v=_AN1Zh-NrnE

Линк - хрватски језик: https://www.youtube.com/watch?v=3N-Wo5cRP7A

28.05.2020