media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Успешно спроведен прекогранични IPA пројекат туристичког развоја између општина Кањижа и Киштелек

DSC0287


Свечаном конференцијом у Бањи Кањижа обележен је завршетак двогодишњег пројекта под називом „Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже, заснован на природним ресурсима ‒ као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система”, то јест под акронимом OASIS.

Пројекат се састојао од четири главна аспекта који су допринели реализицији основног циља – развоју туризма на подручју Општине Кањижа у Србији и Општине Киштелек у Мађарској. Захваљујући томе, у Општини Киштелек изграђен је центар за саветовање о здрављу и здравом начину живота, те је израђена и мобилна апликација вебсајта, која обједињује појединачне понуде регионалног здравственог туризма. Поред тога, у Општини Кањижа ревитализовани су постојећи спортски капацитети, и изграђен је вишенаменски спортски терен, те је организован и камп за младе у Кањижи под називом OASIS, који је имао циљ да с једне стране промовише међуетничку толеранцију међу младим људима, а с друге стране да допринесе развоју омладинског туризма и подизању свести о здравом начину живота.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице био је водећи партнер на пројекту OASIS и први пут је учествовао у реализацији прекограничног IPA пројекта, у оквиру програма INTERREG-IPA CBC MAĐARSKA‒SRBIJA.

„Покрајински секретаријат се с пуном одговорношћу посветио остваривању пројектних циљева, у оквиру којих је између осталог настао и омладински летњи камп OASIS у Кањижи. Камп је био суфинансиран у оквиру програма прекограничне сарадње с Мађарском, у којем је учествовало 138 младих из 16 средњих школа с територије АП Војводине. С поносом могу да кажем да смо у сарадњи с нашим пројектним партнерима успели да остваримо примарни заједнички циљ пројекта, што подразумева јачање туристичке понуде подручја од Кањиже до Киштелека.” – изјавио је на свечаности потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Михаљ Њилаш.

Укупна вредност пројекта износи 588.017,84 евра од чега се 85% суфинансирало средствима Европске уније. Партнери на пројекту, поред ресорног секретаријата, били су Фонд „Европски послови” АП Војводине, Општина Кањижа из Србије и Општина Киштелек из Мађарске.

Свечаној конференцији поводом успешно спроведеног пројекта присуствовали су и председник Општине Кањижа Роберт Фејстамер, помоћница директорице Фонда Ивана Ђурица, као и заменик градоначелника Општине Киштелек Јанош Домонич.

10.07.2020

 • DSC0287
 • DSC0287
 • DSC0287
 • DSC0287
 • DSC0287
 • DSC0287
 • DSC0287
 • DSC0287
 • DSC0287
 • DSC0287
 • DSC0287
 • DSC0287