media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Blahoželanie Mihály Nyilasa k začiatku školského roka 2020/2021

Vážení osvetoví pracovníci a kolegovia, milí naši žiaci!

Začiatok tohto školského roka privítame oveľa netradičnejším spôsobom, ako sme si mohli predstaviť len pred rokom. Veľkosť človeka sa však odráža v prekonávaní všetkých prekážok, ktoré nám život kladie, ako aj v hľadaní nových riešení na dosiahnutie spoločného cieľa, o ktorý sa usilujeme, ktorým je v našom prípade získavanie vedomostí a vzdelania.
Súčasná epidemiologická situácia priniesla so sebou zmenené, sťažené pracovné podmienky, preto tento školský rok nezačneme veselou vravou na chodbách plných detí. Namiesto toho sme prijali niektoré nové metódy práce a učenia, aby vyučovací proces prebiehal hladko, pretože zdravie a bezpečnosť sú, samozrejme, na prvom mieste. Presvedčili sme sa, že učenie je proces, na ktorom sa zúčastňujú žiaci, ale aj ich učitelia a profesori, osvojovaním si niektorých nových vedomostí a nových zručností, aby – pomocou informačných technológií – priblížili a uľahčili vyučovanie žiakom.
Som presvedčený, že všetky tieto nové výzvy a prekážky sa aj v tomto roku podarí zdolať s úprimnou pomocou učiteľov, profesorov a rodičov.
Náš sekretariát bude vaším spojencom v tejto oblasti a poskytne vám všetku možnú podporu na vašej ceste k realizácii úspešného vzdelávania našich detí.
Preto vám všetkým želám úspešný nadchádzajúci školský rok v nádeji, že sa – rovnako ako každý predchádzajúci rok – naplní tvorivým myslením, získaním nových vedomostí a zručností a vytvorením spomienok, ktoré budú trvať celý život.
Želám vám úspešný začiatok a dobré zdravie!

S úctou
POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK
Mihály Nyilas

31.08.2020