media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Otvorená nová budova ZŠ Jovana Popovića v Sriemskej Mitrovici

Otvaranje


Dnes bola v Sriemskej Mitrovici otvorená nová budova Základnej školy Jovana Popovića, na ktorej výstavbe a vybavení Pokrajinská vláda s podporou miestnej samosprávy vyčlenila 382 miliónov dinárov.
Školu postavenú v 60. rokoch 20. storočia, ktorá bola vo veľmi zlom stave, nahradila nová budova s rozlohou približne 4 100 metrov štvorcových s kapacitou pre 1 200 žiakov.
„Žiaci Základnej školy Jovana Popovića začínajú školský rok v nových laviciach v novej škole. Za necelé dva roky sme vystavali novú budovu a plne sme ju vybavili, čo od dnešného dňa vytvorilo podmienky pre modernejší systém školenia. Táto škola je symbolom našej budúcnosti, našej mladosti, symbolom jedného nového Srbska, ktoré budujeme všetci spoločne, “uviedol po otvorení školy predseda Pokrajinskej vlády Igor Mirović.
Ako uviedol, Pokrajinská vláda za posledné štyri roky realizovala množstvo projektov s cieľom zlepšiť podmienky školenia vo všetkých vzdelávacích inštitúciách.
„Ukázali sme, že spoločnou prácou, zhromažďovaním sa okolo projektov a spoluprácou na všetkých úrovniach verejnej moci možno v oblasti vzdelávania urobiť veľa. Je to významný deň pre žiakov, učiteľov a všetkých zamestnancov tejto školy, ale aj pre celú Sriemsku Mitrovicu”, povedal Mirović a zaželal šťastný začiatok školského roka všetkým žiakom.
Minister osvety, vedy a technologického rozvoja Mladen Šarčević zdôraznil, že škola je veľmi dobre vybavená a nákupom moderného vybavenia sa vytvorili podmienky na realizáciu moderného vyučovania.
„Počas leta sa vykonávali práce na až 192 školách v Srbsku a táto škola je jednou z nich. Vytvárame najlepšie podmienky pre učenie a vyrastanie detí, zavádzame inovácie do učebných osnov, modernizujeme výučbu a v tomto trende musíme pokračovať,“ uviedol minister Šarčević.
Zástupkyňa starostu Sriemskej Mitrovice Svetlana Milovanović uviedla, že otvorením tejto školy sa uskutočnil sen všetkých občanov Sriemskej Mitrovice a zdôraznila, že sa to stalo vďaka Pokrajinskej vláde a jej predsedovi Igorovi Mirovićovi.
Vyjadrujúc mienku, že táto škola je jednou z najmodernejších budov tohto typu v Srbsku, riaditeľ základnej školy Jovana Popovića Slobodan Stojilković uviedol, že nová budova prinesie lepšie zajtra pre všetkých žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov, pretože, ako uviedol, umožní ľahšiu prácu, lepšie podmienky pre školenie a osvojenie učiva.
Na otvorení školy sa zúčastnil aj pokrajinský tajomník vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín - národnostných spoločenstiev Mihály Nyilas a riaditeľ Správy kapitálových vkladov AP Vojvodiny Nedeljko Kovačević.

Zdroj: Pokrajinská vláda

01.09.2020

  • Otvaranje
  • Otvaranje
  • Otvaranje
  • Otvaranje
  • Otvaranje
  • Otvaranje
  • Otvaranje
  • Otvaranje
  • Otvaranje