media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Výsledky súbehu – Súbeh na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov v oblasti vzdelávania v AP Vojvodine v roku 2021

Zmena súbehu
Súbeh

Prihláška – predškolské ustanovizne
Pravidlá – predškolské ustanovizne
Výsledky súbehu

Prihláška – programy a projekty v oblasti základného a stredného vzdelania– ustanovizne
Prihláška – programy a projekty v oblasti základného a stredného vzdelania – združenia
Pravidlá – základné a stredoškolské vzdelávanie
Výsledky súbehu

Prihláška – žiacky štandard
Pravidlá – žiacky štandard
Výsledky súbehu

Prihláška – jazykové kompetencie
Pravidlá – jazykové kompetencie

Prihláška – vzdelávanie dospelých
Pravidlá – vzdelávanie dospelých
Výsledky súbehu

Prihláška – dvojjazyčná výučba
Pravidlá – dvojjazyčná výučba
Výsledky súbehu

13.04.2021