media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Резултати Конкурсa – Конкурс за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у обласци образованя у АП Войводини у 2021. року

Вименка конкурса
Конкурс

Приява – предшколски установи
Правилнїк – предшколски установи
Резултати Конкурсa

Приява – програми и проєкти у обласци основного и штреднього образованя – установи
Приява – програми и проєкти у обласци основного и штреднього образованя – здруженя
Правилнїк – основне и штреднє образованє
Резултати Конкурсa

Приява – школярски стандард
Правилнїк – школярски стандард
Резултати Конкурсa

Приява – язични компетенциї
Правилнїк – язични компетенциї

Приява – образованє одроснутих
Правилнїк – образованє одроснутих
Резултати Конкурсa

Приява – двоязична настава
Правилнїк – двоязична настава
Резултати Конкурсa

13.04.2021