media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

91 милион динара за обнову образовно-васпитних установа


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је данас још два конкурса за подносиоце пријава с територије АП Војводине, један у области образовања и један у области националних заједница, и то у следећим износима:

• 91 милион динара за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа;
• 7,5 милиона динара за органе и организације у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница.

Рок за подношење пријава на ова два конкурса јесте 10. март 2021. године, а образац упитника с прилозима је доступан за преузимање на сајту секретаријата.

Подсећамо да је у току пријава и на наше остале конкурсе, који су расписани 3. фебруара, а реч је о укупно девет конкурса, седам из области образовања и два из области националних заједница:

• 151.000.000,00 динара за регресирање превоза ученика средњих школа;
• 12.013.250,00 динара за реализацију програма и пројеката с циљем подизања квалитета образовања и васпитања у области основног и средњег образовања, као и за удружења;
• 3.500.000,00 динара за основне и средње школе које реализују двојезичку наставу;
• 1.000.000,00 динара за програмске активности и пројекте за подизање квалитета ученичког стандарда;
• 1.000.000,00 динара за набавку опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих;
• 700.000,00 динара за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа;
• 700.000,00 динара за програме и пројекте који имају за циљ подизање квалитета предшколског васпитања и образовања;
• 33.000.000,00 динара за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређивање права националних мањина – националних заједница;
• 14.000.000,00 динара за реализацију програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини.

Напомињемо да је измењен конкурс под тачком 2 (програми и пројекти за подизање квалитета образовања и васпитања у области основног и средњег образовања) те ће се од првобитног износа преусмерити милион динара за активности средњих школа на предстојећем Сајму образовања, који ће бити одржан у складу с препорукама Републичког кризног штаба (наведени износ је већ умањен за милион динара и износи 12.013.250,00 динара).

Рок за подношење пријава јесте 24. фебруар 2021. године, осим за конкурс за регресирање превоза средњошколаца, на који се може пријавити до 3. марта 2021. године.
Пријаве се достављају лично у писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе) или поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, 21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, с назнаком назива конкурса/програма и пројекта.
Образац упитника с прилозима можете преузети на сајту Секретаријата: www.puma.vojvodina.gov.rs .
Позивамо све потенцијалне кориснике да се пријаве.
Више информација о условима конкурисања можете такође наћи на нашем сајту, у одељку под називом Конкурси.

10.02.2021