media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Конкурс - међунационална толеранција

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката
очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини
у 2012. години

Конкурс се расписује за суфинансирање програма, пројеката и активности којеи за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2012. години, у оквиру пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини".

Конкурс се расписује на укупан износ од 9.670.000,00 динара.

Конкурс је отворен до краја 2012. године, односно до утрошка средстава за наведене намене обезбеђених у буџету АП Војводине за 2012. годину.

Текст конкурса
Формулар

Портал еКонкурси покрајинских органа управе за доделу средстава
Обавештење вазано за коришћење система

20.07.2012